a+ 45:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur
b+ 45:6 Psalmul este unul mesianic, care Îi este aplicat în Noul Testament lui Isus Cristos; însă în contextul său istoric, psalmul se referă la regele din dinastia davidică, care domnește în Numele lui Dumnezeu
c+ 45:9 Lit.: fac parte din suita ta; Siriacă: O fiică de rege face parte din suita sa
d+ 45:12 Sau: Tirienii; sau: Prințesa din Tir
e+ 45:14 Cele mai multe mss TM; 2 mss TM: fecioarele, însoțitoarele ei, o urmează / fiind aduse înaintea ei.

Psalms 45

Pentru dirijor. Se cântă ca și „Crinii“. Al korahiților. Un maschil . Un cântec de dragoste.

1Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Eu zic: „Îmi dedic versurile regelui!“ Limba mea este pana iscusită a unui scriitor!

2Ești cel mai frumos dintre fiii oamenilor! Harul este revărsat pe buzele tale; de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

3Încinge-ți sabia la coapsă, viteazule, splendoarea și măreția ta!

4În măreția ta, călărește biruitor pentru cauza adevărului, a smereniei și a dreptății! Dreapta ta să înfăptuiască isprăvi de temut!

5Săgețile tale ascuțite să străpungă inima dușmanilor regelui și popoarele să cadă sub picioarele tale! a

6Tronul Tău, Dumnezeule b, este pentru veci de veci, iar sceptrul împărăției Tale este un sceptru al dreptății!

7Tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarășii Tăi.

8Toate veșmintele tale sunt înmiresmate cu smirnă, aloe și casia. În palate de fildeș, instrumentele cu corzi te înveselesc.

9Fiice de regi îți sunt țiitoare c, regina îți stă la dreapta, înveșmântată toată numai în aur de Ofir.

10Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea! Uită-ți poporul și casa părintească!

11Atunci regele va tânji după frumusețea ta. Pentru că îți este domn, supune-te lui!

12Fiica Tirului d va veni cu daruri; oameni bogați îți vor căuta bunăvoința.

13Fiica regelui este plină de strălucire înăuntrul palatului ; veșmântul ei este țesut cu fir de aur.

14Cu haine brodate este adusă înaintea regelui; este însoțită de fecioare, care sunt aduse înaintea ta. e

15Sunt aduse cu bucurie și cu veselie, iar ele intră în palatul regelui.

16Fiii tăi vor lua locul părinților tăi; pe ei îi vei pune prinți în toată țara.

17Îți voi aminti numele din neam în neam; de aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci.

Copyright information for NTLR