a+ 64:5 Sau: le

Psalms 64

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele! Păzește-mă de amenințarea dușmanului!

2Ferește-mă de sfatul celor răi, de gloata celor ce săvârșesc răul,

3de cei care își ascut limba drept sabie, care pregătesc cuvinte amare drept săgeți,

4ca să tragă pe ascuns asupra celui nevinovat, să tragă pe neașteptate și fără să se teamă.

5Se îmbărbătează în răutatea lor, își plănuiesc cum să ascundă curse, zicând: „Cine ne a va vedea?“

6Pun la cale nedreptăți, zicând: „Am isprăvit planul ascuns!“ Lăuntrul fiecăruia și inima le sunt de nepătruns.

7Însă Dumnezeu trage pe neașteptate săgeți asupra lor și sunt loviți.

8Propria lor limbă i-a adus la ruină, așa încât toți cei care-i văd clatină din cap.

9Toți oamenii se înfricoșează, mărturisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu și-I recunosc lucrarea.

10Să se bucure cel drept în Domnul și să se adăpostească la El! Să se laude cu El toți cei cu inima cinstită.

Copyright information for NTLR