a+ 65:1 S au: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
b+ 65:9 Sau: grâne, căci așa ai hotărât Tu
c+ 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belșugul

Psalms 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

1Dumnezeule, pe Tine Te așteaptă lauda a în Sion; față de Tine vor fi împlinite jurămintele.

2Tu asculți rugăciunea; de aceea toți oamenii vor veni la Tine.

3Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi, dar Tu faci ispășire pentru nelegiuirile noastre.

4Ferice de cel pe care-l alegi, pe care-l apropii să locuiască în curțile Tale! Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale, ale Templului Tău cel sfânt.

5Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptății, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor pământului și ale mărilor îndepărtate,

6Cel ce ai așezat munții prin puterea Ta, fiind încins cu tărie,

7Cel ce potolești vuietul mărilor, vuietul talazurilor lor și tumultul noroadelor.

8Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale! Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineața și seara.

9Tu cercetezi pământul, îi dai belșug, îl îmbogățești cu multe lucruri. Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregătești pământul: b

10îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploile repezi și îi binecuvântezi răsadul.

11Încununezi anul cu bunătățile Tale, în urma Ta mustește belșugul; c

12mustesc, de asemenea, și pășunile din pustie, iar dealurile se încing cu veselie.

13Pășunile se îmbracă cu turme, văile se acoperă de grâne; toate strigă de bucurie și cântă.

Copyright information for NTLR