a+ 66:1 Lit.: întregul pământ

Psalms 66

Pentru dirijor. Un cântec. Un psalm.

1Strigați de bucurie către Dumnezeu, toți locuitorii pământului a!

2Cântați slava Numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre!

3Spuneți-I lui Dumnezeu: „Cât de înfricoșătoare sunt lucrările Tale!“ Tăria Ta este atât de mare, încât dușmanii Tăi dau înapoi în fața Ta.

4Tot pământul să Ți se închine și să-Ți cânte, să-Ți cânte Numele! Sela

5Veniți și vedeți faptele lui Dumnezeu, înfăptuirile înfricoșătoare pentru fiii oamenilor.

6El a schimbat marea în uscat de au traversat râul cu piciorul! Deci să ne bucurăm în El!

7El stăpânește cu puterea Sa pe vecie, ochii Săi supraveghează neamurile: fie ca răzvrătiții să nu se mai ridice împotriva Lui! Sela

8Popoare, binecuvântați-L pe Dumnezeul nostru, dați glas laudei Sale!

9El ne așază sufletul printre cei vii și nu lasă să ni se clatine piciorul.

10Dumnezeule, Tu ne încerci și ne purifici precum se purifică argintul.

11Ne-ai făcut să intrăm în mreajă, ne-ai pus poveri pe spate.

12Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre; am trecut prin foc și prin apă, dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.

13De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot, și-mi voi împlini jurămintele,

14jurăminte pe care buzele mele le-au promis și pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.

15Îți voi aduce animale îngrășate ca arderi de tot și o ofrandă de berbeci; voi aduce viței și țapi. Sela

16Veniți și ascultați, voi, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu, și vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!

17Către El a strigat gura mea și lauda Lui a fost pe limba mea.

18Dacă aș fi văzut răutate în inima mea, nu m-ar fi ascultat Stăpânul.

19Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20Binecuvântat să fie Dumnezeu Care nu mi-a respins rugăciunea și nici nu Și-a ascuns îndurarea față de mine!

Copyright information for NTLR