a+ 94:21 Lit.: se strâng

Psalms 94

1O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne! O, Dumnezeu al răzbunărilor, strălucește Tu!

2Ridică-Te, Judecător al pământului; răsplătește celor mândri după mândria lor!

3Până când vor triumfa cei răi, Doamne , până când?

4Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie, toți cei ce săvârșesc nelegiuirea se laudă.

5Asupresc pe poporul Tău, Doamne , apasă asupra moștenirii Tale.

6Îi omoară pe văduvă și pe străin; îl ucid pe orfan.

7Ei zic: „Nu vede Domnul! Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

8Luați aminte, voi, oameni fără minte din popor! Neghiobilor, când vă veți deștepta?

9Să nu audă Cel Ce a sădit urechea? Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?

10Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile, Cel Ce învață pe om cunoașterea?

11Domnul cunoaște gândurile omului; știe că sunt zadarnice.

12Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne , și pe care-l înveți din Legea Ta,

13ca să-l liniștești în zilele cele rele, până se va săpa groapa celui rău.

14Domnul nu-Și părăsește poporul, nici nu-Și uită moștenirea!

15Căci din nou se va face judecată cu dreptate și toți cei cu inima cinstită o vor urma.

16Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi? Cine va lua poziție pentru mine împotriva celor ce săvârșesc nelegiuirea?

17Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu, foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morții.

18Când zic: „Mi se clatină piciorul!“, îndurarea Ta, Doamne , mă sprijină!

19În mulțimea frământărilor mele lăuntrice, alinările Tale îmi încântă sufletul.

20Poate oare un tron corupt să Ți se alăture, unul care plăsmuiește necazul prin decret?

21Ei uneltesc a împotriva sufletului celui drept și osândesc sânge nevinovat.

22Domnul este întăritura mea! Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!

23El le va răsplăti după nelegiuirea lor și-i va nimici pentru răutatea lor; Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Copyright information for NTLR