a+ 95:7 Sau: O, dacă ați asculta astăzi glasul Său!
b+ 95:8 Meriba înseamnă ceartă
c+ 95:8 Masa însemnă testare

Psalms 95

1Veniți să strigăm de bucurie către Domnul, să strigăm către Stânca mântuirii noastre!

2Să ne înfățișăm înaintea Lui cu laude și să strigăm către El prin cântări!

3Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți zeii!

4El ține în mână adâncimile pământului, iar înălțimile munților sunt ale Lui.

5A Lui este marea, – El a făcut-o – iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit.

6Veniți să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte, să îngenunchem înaintea Domnului , Creatorul nostru!

7Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășunii Lui, turma mâinii Sale! „Astăzi dacă auziți glasul Lui, a

8nu vă împietriți inimile ca la Meriba b, ca în ziua de la Masa c, în pustie,

9când strămoșii voștri M-au pus la încercare și M-au ispitit, deși Îmi văzuseră lucrările!

10Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generație și am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui și n-au cunoscut căile Mele.»

11De aceea am jurat în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»“

Copyright information for NTLR