a+ 96:9 Sau: în splendoarea sfințeniei Sale; sfințenie se poate referi la Domnul Însuși, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoțească (vezi Ps. 110:3 )

Psalms 96

1Cântați Domnului un cântec nou, cântați Domnului , toți locuitorii pământului!

2Cântați Domnului , binecuvântați-I Numele! Vestiți în fiecare zi mântuirea Lui!

3Istorisiți printre neamuri slava Lui și printre toate popoarele – minunile Lui!

4Căci mare este Domnul și vrednic de laudă, El este mai de temut decât toți zeii.

5Toți zeii popoarelor sunt doar niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

6Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui, iar puterea și slava – în Lăcașul Lui.

7Familii ale popoarelor, dați Domnului , dați Domnului slavă și cinstiți -I puterea!

8Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său! Aduceți un dar și veniți în curțile Lui!

9Închinați-vă Domnului cu podoabe sfinte a! Tremurați înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!

10Spuneți printre neamuri: „ Domnul împărățește! De aceea lumea stă neclintită și nu poate fi clătinată. El va judeca popoarele cu nepărtinire.“

11Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul! Să vuiască marea și tot ce este în ea!

12Să tresalte câmpia și tot ce este pe ea! Atunci toți copacii pădurii vor striga de bucurie

13înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Sa.

Copyright information for NTLR