a+ 97:8 Metaforă folosită pentru cetățile Iudeii

Psalms 97

1Domnul împărățește! Să se înveselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe!

2Norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia tronului Său.

3Înaintea Lui merge focul, arzându-I dușmanii din preajmă.

4Fulgerele Lui luminează lumea; pământul vede și se cutremură.

5Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului , înaintea Stăpânului întregului pământ.

6Cerurile vestesc dreptatea Lui și toate popoarele văd slava Lui.

7Sunt făcuți de rușine toți cei ce slujesc chipurilor și cei ce se laudă cu idolii. Toți zeii să se închine înaintea Lui!

8Sionul aude și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda adin pricina judecăților Tale, Doamne!

9Tu, Doamne , ești Cel Preaînalt peste întreg pământul; Tu ești înălțat mai presus de toți dumnezeii!

10Cei ce iubiți pe Domnul , urâți răul! El păzește sufletele credincioșilor Săi și îi scapă din mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru cel drept și bucuria pentru cel cu inima dreaptă.

12Bucurați-vă în Domnul , voi, cei drepți! Lăudați-L, amintindu- de sfințenia Lui!

Copyright information for NTLR