Psalms 98

Un psalm

1Cântați Domnului un cântec nou, căci El a făcut minuni. Mâna lui cea dreaptă și brațul Lui cel sfânt I-au adus victorie!

2Domnul Își face cunoscută mântuirea; Își descoperă dreptatea înaintea neamurilor.

3El Și-a amintit de îndurarea și de credincioșia promisă casei lui Israel; toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4Strigați către Domnul , toți locuitorii pământului! Chiuiți, strigați de bucurie, cântați!

5Cântați Domnului cu lira, cu lira și cu cântece din gură,

6cu trâmbițe și cu sunet de corn, strigați înaintea Împăratului, a Domnului!

7Să vuiască marea și tot ce este în ea, lumea și toți locuitorii ei!

8Râurile să bată din palme, munții să strige de bucurie cu toții

9înaintea Domnului , Care vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire!

Copyright information for NTLR