Psalms 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul , și tot ce este în mine binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui!

El îți iartă toate nelegiuirile, îți vindecă toate bolile,

îți răscumpără viața din groapă, te învăluie cu îndurare și milă,

îți satură de bunătăți dorințele și astfel te face să întinerești ca vulturul.

Domnul le face dreptate și judecată tuturor celor asupriți.

El Și-a descoperit căile Sale lui Moise și lucrările Sale – fiilor lui Israel.

Domnul este îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în îndurare.

El nu se ceartă veșnic și nu ține mânie pe vecie.

10 El nu ne face după păcatele noastre și nu ne răsplătește după nelegiuirile noastre,

11 ci cât de înalte sunt cerurile față de pământ, tot atât de mare este și îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;

12 cât de departe este răsăritul de apus, tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.

13 Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,

14 căci El știe din ce suntem făcuți; Își amintește că suntem țărână.

15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba. Înflorește ca floarea de pe câmp,

16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este și nu i se mai cunoaște locul unde a fost.

17 Însă îndurarea Domnului este din veșnicie în veșnicie pentru cei ce se tem de El, iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,

18 pentru cei ce păzesc legământul Lui și pentru cei ce își amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Și-a statornicit tronul în ceruri, iar domnia Lui îi cuprinde pe toți.

20 Binecuvântați-L pe Domnul , îngeri ai Lui tari în putere, care-I împliniți porunca, care ascultați glasul cuvântului Lui!

21 Binecuvântați-L pe Domnul , toate oștile Lui, slujitorii Lui, care-I împliniți voia!

22 Binecuvântați-L pe Domnul , toate lucrările Lui, din toate locurile stăpânirii Lui! Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR