a+ 105:16 Lit.: A frânt orice toiag al pâinii
b+ 105:34 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh ( a înmulți ). Este asociat în general cu plaga a opta și desemnează probabil lăcustele migratoare
c+ 105:34 Corespondentul modern al termenului ebraic este nesigur
d+ 105:45 Sau: să împlinească legile
e+ 105:45 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în Psalmi

Psalms 105

1Mulțumiți Domnului , chemați Numele Lui! Faceți cunoscute printre popoare isprăvile Lui!

2Cântați-I, cântați în cinstea Lui, vestiți toate minunile Lui!

3Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul!

4Căutați pe Domnul și puterea Lui, căutați întotdeauna fața Lui!

5Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de semnele Sale și de judecățile rostite de gura Sa,

6urmași ai robului Său Avraam, fii ai lui Iacov, aleșii Lui!

7El este Domnul , Dumnezeul nostru, și judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul.

8El Își aduce aminte mereu de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generații,

9de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam, de jurământul Lui către Isaac,

10pe care l-a întărit față de Iacov printr-o hotărâre și față de Israel – printr-un legământ veșnic,

11spunând: „Ție îți voi da țara Canaanului, ca parte a moștenirii voastre.“

12Pe atunci erau doar câțiva bărbați – puțini la număr – și erau peregrini în țară ;

13călătoreau de la un neam la altul, de la un regat la altul.

14El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească și a mustrat regi din pricina lor:

15„Nu vă atingeți de unșii Mei și nu-i vătămați pe profeții Mei!“

16A chemat foametea peste țară și a distrus orice provizie de hrană a  .

17Trimisese înaintea lor un om, pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.

18I-au strâns picioarele în lanțuri, iar gâtul i-a fost pus în fiare,

19până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui, să se dovedească Cuvântul Domnului față de el.

20Atunci regele a trimis să-l dezlege și conducătorul popoarelor – să-l elibereze.

21L-a pus stăpân peste casa lui și conducător peste toate proprietățile lui,

22ca să-i lege după bunu-i plac pe prinții lui și să-i învețe pe bătrânii lui înțelepciunea.

23Atunci Israel a venit în Egipt, Iacov a locuit ca străin în țara lui Ham.

24Dumnezeu Și-a înmulțit poporul foarte mult și i-a făcut mai tari decât pe dușmanii lor.

25Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul și să se poarte mișelește cu slujitorii Săi.

26L-a trimis pe Moise, robul Său, și pe Aaron pe care-l alesese.

27Ei au înfăptuit printre dușmani semnele Lui și au făcut minuni în țara lui Ham.

28A trimis întunericul și s-a făcut beznă; Moise și Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.

29Le-a prefăcut apa în sânge și le-a omorât peștii.

30Țara lor a mișunat de broaște, care au ajuns până și în odăile palatelor lor.

31Când a grăit El, au sosit roiuri de muște și păduchi în tot ținutul lor.

32Le-a prefăcut ploile în grindină și în flăcări de foc ce au căzut peste țara lor.

33Le-a lovit viile și smochinii și le-a rupt copacii din teritoriul lor.

34Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste b  , lăcuste c  fără număr,

35care le-au devorat toată verdeața din țară, toate roadele pământului lor.

36I-a lovit pe întâii născuți din țara lor, pârga puterii lor.

37El i-a scos pe israeliți de acolo cu argint și cu aur și n-a fost unul din semințiile Lui care să șovăiască.

38Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi îngroziseră.

39El a întins un nor ca să le fie învelitoare și un foc ca săle dea lumină noaptea.

40Au cerut, iar El le-a trimis prepelițe și cu pâine din cer i-a săturat.

41A despicat stânca și a curs apă; prin pustii au curs râuri.

42Și aceasta pentru că Și-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă, făcută lui Avraam, robul Său.

43El Și-a scos poporul cu bucurie, Și-a scos aleșii cu strigăte de veselie.

44Le-a dat teritoriile neamurilor și au moștenit rodul trudei noroadelor,

45ca să păzească hotărârile Lui și să trăiască după învățăturile d  Lui. Lăudați-L pe Domnul! e 

Copyright information for NTLR