a+ 106:1 Sau: Dragostea Lui este veșnică!
b+ 106:7 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde același termen ebraic, suf, are sensul de alge ). Denumirea de Marea Roșie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX și VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar și astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf; vezi 1 Regi 9:26
c+ 106:28 Cu referire probabil la idoli
d+ 106:33 Sau: Căci i-au întărâtat duhul (lui Moise) / iar el a vorbit necugetat cu buzele lui.

Psalms 106

1Lăudați-L pe Domnul! Dați mulțumire Domnul ui , căci este bun! Îndurarea Lui ține pe vecie! a

2Cine poate spune toate isprăvile Domnului? Cine poate vesti toată lauda Sa?

3Ferice de cei care păzesc ce este drept și care înfăptuiesc dreptatea tot timpul.

4Adu-Ți aminte de mine, Doamne , în bunăvoința Ta față de poporul Tău! Apropie-Te de mine cu mântuirea Ta,

5ca să văd bunăstarea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău și să Te laud împreună cu moștenirea Ta.

6Noi am păcătuit ca și strămoșii noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău.

7În timp ce erau în Egipt, strămoșii noștri nu au luat aminte la minunile Tale; nu au ținut minte mulțimea îndurărilor Tale și s-au răzvrătit când au ajuns la mare, la Marea Roșie b.

8El i-a izbăvit din pricina Numelui Său, ca să-Și descopere puterea Sa.

9A mustrat Marea Roșie și aceasta s-a uscat; apoi i-a condus prin adâncuri sterpe ca pustia.

10I-a izbăvit din mâna celui ce-i ura și i-a răscumpărat din mâna dușmanului.

11Apele i-au acoperit pe potrivnicii lor, fără ca vreunul din ei să scape.

12Atunci I-au crezut cuvintele și I-au cântat laudă.

13Dar au uitat curând lucrările Lui; ei nu I-au așteptat sfatul.

14Li s-au aprins poftele în pustie și L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietăți.

15El le-a dat ce ceruseră, dar a trimis o boală nimicitoare peste ei.

16Unii din tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, cel sfințit Domnului.

17Pământul s-a deschis, l-a înghițit pe Datan și a acoperit ceata lui Abiram.

18Focul le-a consumat ceata; flăcările i-au mistuit pe cei răi.

19La Horeb și-au făcut un vițel și s-au închinat chipului turnat.

20Au schimbat Slava lor cu chipul unui bou care mănâncă iarbă.

21L-au uitat pe Dumnezeu, Izbăvitorul lor, pe Cel Ce făcuse mari lucrări în Egipt,

22pe Cel Ce înfăptuise minuni în țara lui Ham și lucruri înfricoșătoare la Marea Roșie.

23Astfel El a spus că o să-i nimicească, însă Moise, alesul Său, a stat în spărtură înaintea Lui, ca să-I abată mânia de la nimicire.

24Apoi au respins țara cea plăcută; ei nu au crezut în promisiunea Lui.

25Au cârtit în corturile lor și nu au ascultat de glasul Domnului.

26Atunci, El a jurat solemn că îi va face să cadă în pustie,

27că le va face urmașii să cadă printre neamuri și-i va împrăștia printre popoare.

28S-au alipit de Baal-Peor și au mâncat jertfe închinate morților c.

29L-au mâniat prin faptele lor, astfel încât o urgie a izbucnit printre ei.

30Dar s-a ridicat Fineas, a făcut judecată și urgia s-a oprit.

31Lucrul acesta i-a fost socotit dreptate, din generație în generație, pe vecie.

32L-au mâniat pe Dumnezeu și la apele Meriba, iar din pricina lor i-a mers rău și lui Moise.

33Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Său, iar Moise a vorbit necugetat cu buzele lui. d

34Ei nu au nimicit popoarele despre care le spusese Domnul ,

35ci s-au amestecat cu neamurile și s-au deprins cu faptele acestora.

36Au slujit idolilor lor, iar aceștia au devenit o cursă pentru ei.

37Și-au jertfit fiii și fiicele în cinstea demonilor.

38Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fiicelor lor, jertfindu-i idolilor din Canaan, și au spurcat țara din pricina sângelui.

39S-au întinat prin faptele lor, s-au desfrânat prin lucrările lor.

40Atunci s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului Său și Și-a urât moștenirea.

41I-a dat pe mâna neamurilor și astfel cei ce îi urau au stăpânit peste ei.

42Dușmanii lor i-au asuprit și au fost umiliți sub mâna lor.

43El i-a scăpat de multe ori, dar ei se răzvrăteau prin planurile lor. S-au nenorocit prin nelegiuirea lor.

44El a privit la strâmtorarea lor când le-a auzit strigătele.

45Din pricina lor Și-a adus aminte de legământul Lui. I s-a făcut milă de ei din pricina marii Sale îndurări

46și a făcut ca aceștia să capete milă din partea tuturor celor ce-i luaseră captivi.

47Doamne , Dumnezeul nostru, izbăvește-ne! Strânge-ne dintre neamuri ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt și să ne fălim aducându-Ți laudă.

48Binecuvântat să fie Domnul , Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie! Tot poporul să zică: „Amin!“ Laudă Domnului!

CARTEA A CINCEA

Copyright information for NTLR