a+ 109:6 Sau: Ei spun: „ Pune
b+ 109:6 Lit.: satan, care înseamnă vrăjmaș, acuzator; sau: și pe Satan
c+ 109:10 TM; LXX: cerșind, / alungați fiind din casele lor ruinate
d+ 109:17 blestemul; de el a avut parte.
e+ 109:17 binecuvântarea; / aceasta stă departe de el.

Psalms 109

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Dumnezeul laudei mele, nu tăcea!

Iată că gura celui rău și gura celui înșelător se deschid împotriva mea; îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă.

Mă împresoară cu niște cuvinte de ură și se războiesc cu mine fără temei.

La dragostea mea ei răspund cu dușmănie, dar eu mă rog.

Ei îmi răsplătesc binele cu rău și dragostea mea – cu ură.

Pune a  un om rău împotriva lui și un acuzator b  să stea la dreapta lui!

Când va fi judecat, să fie găsit vinovat, iar rugăciunea să-i fie socotită un păcat.

Fie-i zilele puține, iar slujba lui s-o ia altul!

Să-i rămână fiii orfani, și soția lui – văduvă!

10 Fiii lui să rătăcească cerșind și căutând printre ruine c !

11 Cel ce l-a împrumutat să-i ia tot ceea ce are și străinii să-l jefuiască de rodul muncii lui!

12 Să nu mai fie nimeni care să-i arate îndurare și să nu mai fie nimeni care să arate îndurare orfanilor lui!

13 Fie ca urmașii lui să fie stârpiți, iar în generația următoare să le fie șters numele!

14 Să fie păstrată înaintea Domnului aducerea-aminte a vinii strămoșilor lui și să nu fie șters păcatul mamei lui!

15 Să rămână de-a pururi înaintea Domnului , iar El să le șteargă amintirea de pe pământ!

16 Căci nu și-a amintit să se poarte cu îndurare, ci l-a prigonit pe sărman și pe nevoiaș și l-a omorât pe cel cu inima zdrobită!

17 A iubit blestemul; de el să aibă parte! d Nu i-a plăcut binecuvântarea; aceasta să stea departe de el! e 

18 A îmbrăcat blestemul ca pe propria haină, i-a intrat în pântece ca apa și în oase – ca untdelemnul.

19 De aceea, el să-i fie mantaua cu care se acoperă și brâul cu care se încinge mereu!

20 Aceasta să fie răsplata potrivnicilor mei din partea Domnului și a celor ce mă vorbesc de rău!

21 Dar Tu, Doamne , Stăpâne, de dragul Numelui Tău, fă-Ți lucrarea cu mine! Pentru că îndurarea Ta este mare, mântuiește-mă!

22 Căci sunt sărman și necăjit, iar inima mi-e rănită înăuntrul meu.

23 Pier ca o umbră trecătoare; sunt alungat ca o lăcustă.

24 Genunchii îmi sunt slăbiți de post, iar trupul mi-e sleit din lipsă de grăsime.

25 Am ajuns de batjocura lor; cei ce mă văd dau din cap.

26 Doamne , Dumnezeul meu, ajută-mă! În îndurarea Ta, scapă-mă!

27 Fă ca ei să recunoască în aceasta mâna Ta, să recunoască că Tu, Doamne , ai făcut lucrul acesta!

28 Ei blestemă, dar Tu binecuvântezi. Ei se ridică și rămân de rușine, dar robul Tău se va veseli.

29 Potrivnicii mei se îmbracă cu batjocura, se acoperă cu nerușinarea ca și cu o manta.

30 Eu Îl voi slăvi pe Domnul cu gura mea, în mijlocul multora Îl voi lăuda.

31 Căci El stă la dreapta celui sărman, ca să-l scape de acuzatorii lui.

Copyright information for NTLR