a+ 11:5 Sau: Domnul îl cercetează pe cel drept și pe cel rău / iar pe cel ce iubește violența, sufletul Lui îl urăște.

Psalms 11

Pentru dirijor. Al lui David.

La Domnul găsesc adăpost! Cum puteți să-mi spuneți: „Fugi în munții voștri ca o pasăre“?

Cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să-l țintească pe întuneric pe cel cu inima cinstită.

Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept?

Domnul este în Templul Său cel sfânt, Domnul este pe tronul Lui din ceruri. Ochii Lui privesc și pleoapele Lui îi cercetează pe fiii oamenilor.

Domnul îl cercetează pe cel drept, dar pe cel rău și pe cel ce iubește violența, sufletul Lui îi urăște. a 

Peste cei răi va face să plouă cărbuni aprinși și pucioasă, un vânt dogoritor este cupa de care au parte,

căci Domnul este drept, iubește dreptatea, iar cei drepți privesc fața Lui.

Copyright information for NTLR