a+ 110:1 Ebr.: YHWH i-a zis lui adoni; în NT: kurios i-a zis lui kurios
b+ 110:1 Vezi nota de la 99:5
c+ 110:3 Sau: tinerii tăi vor veni la tine ca roua.

Psalms 110

Al lui David. Un psalm.

Domnul i-a zis Stăpânului meu: a „Șezi la dreapta Mea, până voi face din dușmanii Tăi așternut b  al picioarelor Tale!

Domnul va întinde toiagul puterii Tale din Sion. Stăpânește în mijlocul dușmanilor Tăi!

Poporul Tău este dornic de luptă, când se adună oștirea Ta. Cu podoabe sfinte din tainița zorilor vei primi roua tineretului Tău. “ c 

Domnul a jurat și nu-I va părea rău: „Tu ești preot în veci potrivit rânduielii lui Melhisedek.

Stăpânul este la dreapta Ta. El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale.

El va judeca neamurile, va umple pământul de leșuri și va zdrobi căpeteniile întregului pământ.

El va bea dintr-un pârâu de lângă drum; de aceea Își va înălța fruntea.“

Copyright information for NTLR