a+ 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte

Psalms 111

1Lăudați-L pe Domnul! a  Îi voi mulțumi Domnului din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare!

2Mari sunt lucrările Domnului ; ele sunt cercetate de toți cei ce le iubesc!

3Plină de măreție și splendoare este lucrarea Lui, iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.

4El a făcut minuni spre aducere-aminte. Domnul este îndurător și milostiv!

5El dă hrană celor ce se tem de El; El Își aduce pururi aminte de legământul Său.

6El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său, dându-le drept moștenire posesiunile neamurilor.

7Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioșie și de judecată; toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,

8sunt întărite pe veci de veci, fiind întocmite în adevăr și cu integritate.

9El a trimis poporului Său răscumpărarea; Și-a decretat legământul pe vecie. Sfânt și înfricoșător este Numele Lui!

10Frica de Domnul este începutul înțelepciunii; toți cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă. Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Copyright information for NTLR