a+ 112:2 Lit.: sămânța; termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
b+ 112:4 Sau: integri, / căci El [ Domnul ] este îndurător, milostiv și drept.
c+ 112:9 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
d+ 112:9 Sau: cu slavă

Psalms 112

Lăudați-L pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care găsește o mare plăcere în poruncile Lui!

Urmașii a  lui vor fi puternici în țară; neamul celor integri va fi binecuvântat.

Bogăție și belșug sunt în casa lui, iar dreptatea sa dăinuiește pentru totdeauna.

O lumină strălucește în întuneric pentru cei integri, pentru cel ce este îndurător, milostiv și drept. b 

Îi merge bine omului care își face milă împrumutând și care își chivernisește lucrurile potrivit cu dreptatea.

Niciodată nu se va clătina. Cel drept va fi amintit întotdeauna.

El nu se teme de vești rele, căci inima lui este tare și se încrede în Domnul.

Inima lui este tare și nu se teme; el își va vedea împlinită dorința față de dușmanii săi.

A împărțit și a dăruit celor nevoiași; dreptatea lui rămâne pentru totdeauna, iar puterea c  îi va fi înălțată cu onoare d .

10 Cel rău vede aceasta și se mânie, scrâșnește din dinți și leșină; dorințele celor răi tot neîmplinite rămân.

Copyright information for NTLR