Psalms 113

1Lăudați-L pe Domnul! Lăudați, slujitori ai Domnului , lăudați Numele Domnului!

2Numele Domnului să fie binecuvântat, de acum și până-n veci!

3De la răsăritul soarelui și până la apusul lui, binecuvântat fie Numele Domnului!

4Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, mai presus de ceruri este slava Lui.

5Cine este ca Domnul , Dumnezeul nostru, Cel Ce tronează din înălțime

6și totuși Se apleacă privind spre ceruri și spre pământ?

7El îl ridică din pulbere pe cel sărman și îl înalță din gunoi pe cel nevoiaș,

8ca să-l așeze la un loc cu cei de neam ales, cu cei de neam ales din poporul Său.

9El îi dă celei sterpe o familie, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR