Psalms 113

Lăudați-L pe Domnul! Lăudați, slujitori ai Domnului , lăudați Numele Domnului!

Numele Domnului să fie binecuvântat, de acum și până-n veci!

De la răsăritul soarelui și până la apusul lui, binecuvântat fie Numele Domnului!

Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, mai presus de ceruri este slava Lui.

Cine este ca Domnul , Dumnezeul nostru, Cel Ce tronează din înălțime

și totuși Se apleacă privind spre ceruri și spre pământ?

El îl ridică din pulbere pe cel sărman și îl înalță din gunoi pe cel nevoiaș,

ca să-l așeze la un loc cu cei de neam ales, cu cei de neam ales din poporul Său.

El îi dă celei sterpe o familie, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR