Psalms 115

Nu nouă, Doamne , nu nouă, ci Numelui Tău să-i fie adusă slava, pentru îndurarea și credincioșia Ta!

Pentru ce să zică neamurile: „Unde le este Dumnezeul?“

Dumnezeul nostru însă este în ceruri și face tot ce vrea.

Idolii lor sunt din argint și din aur, sunt lucrarea mâinilor omenești.

Ei au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,

au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu pot mirosi,

au mâini, dar nu pot pipăi, au picioare, dar nu pot umbla cu ele, iar din gâtlej nu pot scoate nici un sunet.

Ca ei sunt cei care-i fac și toți cei care se încred în ei.

Israele, încrede-te în Domnul – El este ajutorul și scutul lui!

10 Casă a lui Aaron, încrede-te în Domnul – El este ajutorul și scutul lui!

11 Cei temători de Domnul , încredeți-vă în Domnul – El este ajutorul și scutul lor!

12 Domnul Își aduce aminte de noi și dă binecuvântare: El binecuvântează casa lui Israel, binecuvântează casa lui Aaron,

13 îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul , de la cei mici până la cei mari.

14 Să vă înmulțească Domnul , pe voi și pe fiii voștri!

15 Să fiți binecuvântați de Domnul , Creatorul cerurilor și al pământului.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului , dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

17 Nu morții Îi dau laudă Domnului , nici cei care s-au pogorât în tăcere,

18 ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul , de acum și până în veci. Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR