a+ 116:6 Vezi nota de la 19:7
b+ 116:15 Vezi și Ps. 72:14
c+ 116:15 Sau: credincios fiu al Tău

Psalms 116

1Îl iubesc pe Domnul , căci El ascultă glasul meu, cererile mele.

2Pentru că Și-a plecat urechea spre mine, Îl voi chema în toate zilele mele.

3Mă înfășuraseră legăturile morții și mă cuprinseseră sudorile Locuinței Morților; eram copleșit de necaz și de durere.

4Dar am chemat Numele Domnului , zicând: „ Doamne , Te rog, izbăvește-mi sufletul!“

5Domnul este îndurător și drept, Dumnezeul nostru este milostiv.

6Domnul păzește pe cei neștiutori a; eram nenorocit de tot, dar El m-a izbăvit.

7Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine!

8Da, Tu mi-ai scăpat sufletul de la moarte, ochii – de lacrimi, și picioarele – de poticnire,

9astfel că voi putea umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii!

10Am crezut, chiar dacă am continuat să spun: „Sunt foarte nenorocit!“

11În neliniștea mea ziceam: „Orice om este mincinos!“

12Dar cum I-aș putea răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine?

13Voi ridica cupa izbăvirilor și voi chema Numele Domnului.

14Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului înaintea poporului Său.

15Prețioasă este în ochii Domnului moartea b credincioșilor Săi.

16Doamne , Te-am rugat, ca rob al Tău ce sunt, ca rob al Tău, fiu al slujitoarei Tale c, și Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema mereu Numele Domnului.

18Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului înaintea întregului Său popor,

19în curțile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR