a+ 116:6 Vezi nota de la 19:7
b+ 116:15 Vezi și Ps. 72:14
c+ 116:15 Sau: credincios fiu al Tău

Psalms 116

Îl iubesc pe Domnul , căci El ascultă glasul meu, cererile mele.

Pentru că Și-a plecat urechea spre mine, Îl voi chema în toate zilele mele.

Mă înfășuraseră legăturile morții și mă cuprinseseră sudorile Locuinței Morților; eram copleșit de necaz și de durere.

Dar am chemat Numele Domnului , zicând: „ Doamne , Te rog, izbăvește-mi sufletul!“

Domnul este îndurător și drept, Dumnezeul nostru este milostiv.

Domnul păzește pe cei neștiutori a ; eram nenorocit de tot, dar El m-a izbăvit.

Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine!

Da, Tu mi-ai scăpat sufletul de la moarte, ochii – de lacrimi, și picioarele – de poticnire,

astfel că voi putea umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii!

10 Am crezut, chiar dacă am continuat să spun: „Sunt foarte nenorocit!“

11 În neliniștea mea ziceam: „Orice om este mincinos!“

12 Dar cum I-aș putea răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine?

13 Voi ridica cupa izbăvirilor și voi chema Numele Domnului.

14 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului înaintea poporului Său.

15 Prețioasă este în ochii Domnului moartea b  credincioșilor Săi.

16 Doamne , Te-am rugat, ca rob al Tău ce sunt, ca rob al Tău, fiu al slujitoarei Tale c , și Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17 Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema mereu Numele Domnului.

18 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului înaintea întregului Său popor,

19 în curțile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR