Psalms 117

Lăudați-L pe Domnul , toate neamurile! Dați-I laudă, toate popoarele!

Căci măreață Îi este îndurarea față de noi și credincioșia Domnului este veșnică. Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR