a+ 118:6 TM; LXX: Domnul este ajutorul meu
b+ 118:27 Sau: Alăturați-vă sărbătorii cu ramuri / și veniți până la coarnele altarului!

Psalms 118

1Mulțumiți-I Domnului , căci este bun, căci veșnică-I este îndurarea!

2Israel să zică: „Veșnică-I este îndurarea!“

3Casa lui Aaron să zică: „Veșnică-I este îndurarea!“

4Cei ce se tem de Domnul să zică: „Veșnică-I este îndurarea!“

5În mijlocul necazului L-am chemat pe Domnul și Domnul mi-a răspuns și m-a scos la loc larg.

6Domnul este de partea mea; a  de aceea nu mă voi teme. Ce-mi poate face un om?!

7Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu. De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

8Mai bine să cauți scăparea la Domnul , decât să te încrezi în om.

9Mai bine să cauți scăparea la Domnul , decât să te încrezi în cei mari.

10Toate neamurile mă înconjurau, dar le-am nimicit în Numele Domnului.

11Mă încercuiau, da, mă împresurau, dar le-am respins în Numele Domnului.

12Mă împresurau ca niște albine, dar au fost stinse ca un foc de paie: le-am respins în Numele Domnului.

13Eram împins cu putere, ca să cad, dar Domnul m-a ajutat.

14Domnul este tăria și cântarea mea; El a devenit mântuirea mea.

15Strigăte de bucurie și de izbăvire se înalță din corturile celor drepți; dreapta Domnului aduce izbânda.

16Dreapta Domnului este înălțată; dreapta Domnului aduce izbânda.

17Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului.

18Domnul m-a disciplinat aspru, dar nu m-a dat morții.

19Deschideți-mi porțile dreptății, ca să intru să-L laud pe Domnul!

20Aceasta este poarta Domnului ; cei drepți intră pe ea.

21Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns și mi-ai dat izbăvire.

22Piatra pe care au respins-o zidarii, a devenit piatra din capul unghiului.

23Domnul a făcut acest lucru. El este o minune în ochii noștri.

24Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o, pentru ca noi să ne veselim și să ne bucurăm în ea.

25Doamne , Te rugăm, mântuiește-ne! Doamne , Te rugăm, dă-ne izbândă!

26Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27Domnul este Dumnezeu și El ne luminează. Legați cu funii jertfa și aduceți-o până la coarnele altarului! b 

28Tu ești Dumnezeul meu și Te voi lăuda! Tu ești Dumnezeul meu și Te voi înălța!

29Mulțumiți-I Domnului , căci este bun, căci veșnică-I este îndurarea!

Copyright information for NTLR