a+ 119:1 Cuvintele-cheie din acest psalm au fost subliniate, pentru a fi scoase în evidență
b+ 119:11 Sau: Ascund
c+ 119:11 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul ( dabar ) Domnului; în multe locuri din Ps. 119, unde termenul ebraic a fost tradus fie prin cuvinte, fie prin promisiune sau poruncă
d+ 119:37 Cele mai multe mss TM; două mss TM, MMM: înviorează-mă după Cuvântul Tău!
e+ 119:72 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone
f+ 119:130 Vezi nota de la 19:7
g+ 119:133 Vezi nota de la 18:30; aici cu sensul de învățătură
h+ 119:45 Sau: Doamne , / iar eu voi împlini
i+ 119:148 Sau: Stau treaz toată noaptea; vezi nota de la 63:6
j+ 119:160 Sau: Esența; sau: Toate cuvintele Tale sunt adevăr

Psalms 119

1Ferice de cei integri în căile lor, care umblă după Legea a  Domnului.

2Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui și-L caută din toată inima:

3aceia nu săvârșesc nici o nedreptate și umblă pe căile Lui.

4Tu ne -ai dat orânduirile Tale , ca să fie păzite cu scumpătate.

5O, de-ar ținti căile mele să păzească orânduirile Tale!

6Când urmez poruncile Tale, nu mă rușinez.

7Când voi ajunge să cunosc judecățile Tale cele drepte, Te voi lăuda în curăție de inimă.

8Voi păzi orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!

9Cum își va păstra tânărul curată cărarea? Păzind Cuvântul Tău.

10Te caut din toată inima mea: nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale!

11Strâng b  cuvintele c  Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.

12Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învață-mă orânduirile Tale!

13Buzele mele vestesc toate judecățile rostite de gura Ta.

14Când împlinesc mărturiile Tale, mă bucur de parcă aș avea toate bogățiile.

15Cuget la hotărârile Tale și dau atenție căilor Tale.

16Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale; nu voi uita Cuvântul Tău!

17Răsplătește-i robului Tău cu viață și voi păzi Cuvântul Tău!

18Deschide-mi ochii, ca să văd minunile din Legea Ta!

19Eu sunt doar un străin pe pământ: nu-Ți ascunde de mine poruncile Tale!

20Sufletul mi se topește de dor după judecățile Tale, tot timpul.

21Tu-i mustri pe cei îngâmfați, pe cei blestemați, pe cei ce se rătăcesc de la poruncile Tale.

22Îndepărtează de la mine ocara și disprețul, căci păzesc mărturiile Tale!

23Prinții stau și vorbesc împotriva mea, dar robul Tău cugetă la orânduirile Tale.

24Mărturiile Tale sunt desfătarea mea, sunt sfetnicii mei.

25Sufletul meu este lipit de țărână: înviorează-mă, după Cuvântul Tău!

26Mi-am cercetat căile și Tu mi-ai răspuns: învață-mă orânduirile Tale!

27Deprinde-mă cu hotărârile Tale și voi cugeta la minunile Tale!

28Sufletul îmi plânge de întristare: ridică-mă, după Cuvântul Tău!

29Ține-mă departe de calea înșelăciunii; binevoiește să mă înveți Legea Ta!

30Aleg calea credincioșiei; accept judecățile tale.

31Mă alipesc de mărturiile Tale: Doamne , nu mă lăsa să fiu dat de rușine!

32Alerg pe calea poruncilor Tale, căci Tu dai alinare inimii mele.

33Învață-mă, Doamne , să trăiesc după orânduirile Tale, și le voi respecta până la sfârșitul vieții!

34Dă-mi pricepere și voi respecta Legea Ta, o voi păzi din toată inima mea!

35Condu-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci în aceasta îmi găsesc plăcerea!

36Apleacă-mi inima spre mărturiile Tale și nu spre câștigul mârșav!

37Abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deșarte; înviorează-mă pe calea Ta! d 

38Împlinește-Ți promisiunea făcută robului Tău și celor ce se tem de Tine!

39Depărtează de la mine ocara ce mă-nspăimântă, căci judecățile Tale sunt bune!

40O, cât de mult tânjesc după hotărârile Tale: înviorează-mă după dreptatea Ta!

41Să vină, Doamne , peste mine marea Ta îndurare și mântuirea Ta din pricina promisiunii Tale!

42Atunci îi voi putea răspunde celui ce mă ocărăște, căci mă încred în Cuvântul Tău.

43Nu mă lăsa fără Cuvântul cel adevărat în gura mea, căci nădăjduiesc în judecățile Tale!

44Voi păzi Legea Ta întotdeauna și pentru veci de veci!

45Voi umbla liber, căci caut hotărârile Tale.

46Voi vesti mărturiile Tale înaintea regilor și nu mă voi rușina.

47Mă voi desfăta cu poruncile Tale, pe care le iubesc.

48Îmi ridic mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, și cuget la orânduirile Tale.

49Amintește-Ți de cuvântul spus robului Tău, în care m-ai făcut să nădăjduiesc!

50Iată ce-mi aduce mângâiere în suferință: promisiunea Ta care mă înviorează.

51Mult mă mai batjocoresc cei mândri, dar eu nu mă abat de la Legea Ta.

52Îmi amintesc de judecățile Tale din vechime și sunt mângâiat.

53Sunt cuprins de furie la vederea celor răi, a celor ce au părăsit Legea Ta.

54În casa pribegiei mele mi-am făcut din orânduirile Tale cântări.

55Noaptea îmi amintesc Numele Tău, Doamne! Voi păzi Legea Ta!

56Așa-mi doresc să fie, căci împlinesc hotărârile Tale.

57Doamne , Tu ești moștenirea mea: am promis că voi păzi cuvintele Tale!

58Te rog din toată inima mea, îndură-te de mine, după promisiunea Ta!

59Cuget la căile mele, îmi îndrept pașii spre mărturiile Tale.

60Mă grăbesc și nu întârzii să împlinesc poruncile Tale.

61Funiile celor răi m-au înconjurat, dar eu nu uit Legea Ta.

62La miezul nopții mă trezesc să-Ți aduc laude, din pricina judecăților Tale cele drepte.

63Eu sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine și păzesc hotărârile Tale.

64Doamne , îndurarea Ta umple pământul: învață-mă orânduirile Tale!

65Tu faci bine robului Tău, Doamne , după Cuvântul Tău.

66Învață-mă să am cunoaștere și pricepere, căci mă încred în poruncile Tale!

67Înainte să fiu smerit, eu rătăceam; acum însă păzesc cuvintele Tale.

68Tu ești bun și faci bine: învață-mă orânduirile Tale!

69Niște îngâmfați m-au tencuit cu neadevăruri, dar eu împlinesc hotărârile Tale din toată inima.

70Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu îmi găsesc desfătarea în Legea Ta.

71E bine că m-ai smerit, pentru că astfel am putut învăța orânduirile Tale.

72Mai mult prețuiește pentru mine Legea gurii Tale, decât mii de șecheli e  de aur și de argint.

73Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit. De aceea, dă-mi pricepere ca să pot învăța poruncile Tale!

74Cei ce se tem de Tine mă privesc și se bucură, căci aștept împlinirea Cuvântului Tău.

75Doamne , recunosc că judecățile Tale sunt drepte și că din credincioșie m-ai smerit.

76Fă-mi parte de îndurarea Ta, pentru a fi mângâiat, după promisiunea pe care ai făcut-o robului Tău.

77Să vină peste mine îndurările Tale și voi trăi, căci îmi găsesc desfătarea în Legea Ta!

78Să fie făcuți de râs cei îngâmfați, căci m-au defăimat prin minciuni! Cât despre mine, eu voi cugeta la hotărârile Tale!

79Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine și cei ce cunosc mărturiile Tale!

80Fie-mi inima integră în orânduirile Tale, și atunci nu voi fi dat de rușine!

81Sufletul meu tânjește după mântuirea Ta, așteptând împlinirea Cuvântului Tău.

82Ochii îmi tânjesc după Tine, zicând: „Când mă vei mângâia?“

83Deși am ajuns ca un burduf de vin în fum, eu tot nu voi părăsi orânduirile Tale.

84Câte zile să mai aștepte robul Tău până îmi vei judeca prigonitorii?

85Cei îngâmfați mi-au săpat gropi; ei nu lucrează după Legea Ta.

86Toate poruncile Tale sunt demne de încredere! Ei mă prigonesc cu minciuni. Scapă-mă!

87Aproape că m-au prăpădit de pe pământ, dar eu nu părăsesc hotărârile Tale!

88Înviorează-mă după îndurarea Ta, și voi păzi mărturia gurii Tale!

89Cuvântul Tău, Doamne , dăinuie pe vecie în ceruri.

90Credincioșia Ta dăinuie de la o generație la alta; Tu ai întemeiat pământul și el așa rămâne.

91Astăzi totul dăinuie prin judecățile Tale, căci fiecare lucru Îți este supus.

92Dacă Legea Ta nu ar fi desfătarea mea, aș pieri în suferința mea.

93Niciodată nu voi uita hotărârile Tale, căci prin ele mă înviorezi.

94Sunt al Tău: mântuiește-mă, căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale!

95Cei răi mă așteaptă ca să mă nimicească; eu însă iau aminte la mărturiile Tale.

96Văd că tot ce este desăvârșit are un sfârșit; porunca Ta însă este de necuprins.

97Ce mult iubesc eu Legea Ta! Toată ziua ea este desfătarea mea!

98Porunca Ta mă face mai înțelept decât dușmanii mei, căci întotdeauna aceasta este cu mine.

99Sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci cuget la mărturiile Tale.

100Sunt mai priceput decât cei cărunți, căci împlinesc hotărârile Tale.

101Îmi feresc picioarele de orice cale rea, ca să păzesc Cuvântul Tău.

102Nu mă îndepărtez de judecățile Tale, căci Tu mă îndrumi.

103Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea.

104Sunt priceput din pricina hotărârilor Tale. De aceea urăsc toate cărările înșelătoare.

105Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.

106Am jurat, și voi împlini întocmai, că voi păzi judecățile Tale cele drepte.

107Sunt atât de mâhnit: Doamne , înviorează-mă după Cuvântul Tău!

108Doamne , primește ofranda gurii mele și învață-mă judecățile Tale!

109Mi-am pus viața în primejdie, dar nu voi părăsi Legea Ta!

110Cei răi mi-au întins curse, dar eu nu mă voi rătăci de la hotărârile Tale.

111Am moștenit mărturiile Tale pe vecie, pentru că ele sunt bucuria inimii mele.

112Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile Tale pentru totdeauna, până la sfârșit.

113Îi urăsc pe cei nestatornici, dar iubesc Legea Ta.

114Tu ești adăpostul și scutul meu și aștept să se împlinească Cuvântul Tău.

115Depărtați-vă de mine, răufăcătorilor, ca să pot împlini poruncile Dumnezeului meu!

116Sprijină-mă după promisiunea Ta și voi fi înviorat; nu mă da de rușine din pricina nădejdii mele!

117Întărește-mă ca să fiu izbăvit, și să privesc neîncetat la orânduirile Tale!

118Tu-i îndepărtezi pe cei ce se rătăcesc de la orânduirile Tale, căci înșelătoria lor este zadarnică.

119Tu-i îndepărtezi pe cei răi de pe pământ ca pe zgură. De aceea iubesc eu mărturiile Tale.

120Mi se înfioară carnea din pricina groazei Tale și mă tem din pricina judecăților Tale.

121Judec cu dreptate: nu mă da pe mâna asupritorilor mei!

122Ia apărarea robului Tău, ca să nu mă mai asuprească cei îngâmfați!

123Mi se topesc ochii după mântuirea Ta și după promisiunea Ta cea dreaptă.

124Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta și învață-mă orânduirile Tale!

125Eu sunt robul Tău: învață-mă, și voi cunoaște mărturiile Tale!

126Doamne, este vremea să lucrezi, căci au încălcat Legea Ta.

127Pentru că iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul și argintul

128și pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale, de aceea urăsc toate cărările înșelătoare.

129Minunate sunt mărturiile Tale, de aceea sufletul meu le împlinește.

130Dezvăluirea cuvintelor Tale aduce lumină și dă pricepere celor neștiutori f  .

131Îmi deschid gura și oftez, căci tânjesc după poruncile Tale.

132Întoarce-Te spre mine și îndură-te de mine, după obiceiul Tău față de cei ce iubesc Numele Tău.

133Întărește-mi pașii după cuvintele g  Tale și nu mă lăsa în stăpânirea vreunui necaz.

134Izbăvește-mă de sub asuprirea omului și-Ți voi păzi hotărârile!

135Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău și învață-mă orânduirile Tale.

136Ochii îmi varsă șiroaie de lacrimi, fiindcă oamenii nu păzesc Legea Ta.

137Doamne , Tu ești drept, iar judecățile Tale sunt drepte!

138Tu poruncești, iar mărturiile Tale sunt drepte și pline de credincioșie!

139Sunt mistuit de râvnă, pentru că dușmanii mei uită cuvintele Tale.

140Cuvintele Tale sunt bine încercate și robul Tău le iubește.

141Eu sunt mic și neînsemnat, dar nu dau uitării hotărârile Tale.

142Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie, și Legea Ta rămâne adevărată.

143Eu am parte numai de necaz și de strâmtorare, însă poruncile Tale rămân desfătarea mea.

144Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie. Dă-mi pricepere, ca să pot trăi!

145Strig din toată inima; răspunde-mi, Doamne! Voi împlini h  orânduirile Tale.

146Te chem; mântuiește-mă, iar eu voi păzi mărturiile Tale.

147Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la Tine și aștept să se împlinească cuvintele Tale.

148Ochii îmi stau deschiși în timpul străjilor nopții i  ca să cuget la cuvintele Tale.

149Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta, Doamne , după judecățile Tale, înviorează-mă!

150Se apropie cei ce urmăresc nelegiuirea; ei s-au depărtat de Legea Ta.

151Doamne , Tu ești aproape, iar toate poruncile Tale sunt adevărate.

152Cu mult timp în urmă am aflat de mărturiile Tale, căci le-ai statornicit pe vecie.

153Ia aminte la necazul meu și salvează-mă, căci nu am dat uitării Legea Ta!

154Apără-mi pricina și răscumpără-mă! Îndură-te de mine după promisiunea Ta!

155Mântuirea este departe de cei răi, deoarece ei nu caută să împlinească orânduirile Tale.

156Doamne , multe sunt îndurările Tale! Înviorează-mă după judecățile Tale!

157Mulți sunt și prigonitorii, și dușmanii mei, dar de la mărturiile Tale eu tot nu mă abat!

158Mă uit cu scârbă la cei necredincioși, la cei ce nu păzesc cuvintele Tale.

159Ia aminte, căci iubesc hotărârile Tale! Doamne , înviorează-mă după îndurarea Ta!

160Natura j  Cuvântului Tău este adevărul și fiecare judecată a Ta este dreaptă pe vecie!

161Niște prinți mă prigonesc pe nedrept, dar inima mea tremură doar la Cuvântul Tău!

162Eu mă bucur de cuvintele Tale ca cel ce a găsit multă pradă.

163Urăsc înșelătoria, n-o pot suferi, dar iubesc Legea Ta!

164Te laud de șapte ori pe zi, din pricina judecăților Tale celor drepte.

165Cei ce iubesc Legea Ta au parte de multă pace și nimic nu îi poate face să se împiedice.

166Doamne , nădăjduiesc în mântuirea Ta, împlinind poruncile Tale.

167Sufletul meu păzește mărturiile Tale și le iubește mult.

168Păzesc hotărârile și mărturiile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta.

169Doamne , fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine: „Dă-mi pricepere după Cuvântul Tău!“

170Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine: „Izbăvește-mă după promisiunea Ta!“

171Buzele mele Te vor lăuda, căci m-ai învățat orânduirile Tale!

172Limba mea va cânta cuvintele Tale, căci toate poruncile Tale sunt drepte.

173Mâna Ta să-mi vină în ajutor, căci hotărârile Tale le aleg.

174Doamne , tânjesc după mântuirea Ta, iar Legea Ta este desfătarea mea.

175Fie ca sufletul meu să trăiască și atunci Te va lăuda, iar judecățile Tale mă vor sprijini la aceasta.

176Rătăcesc ca o oaie pierdută! Caută-l pe robul Tău, căci eu nu am uitat poruncile Tale!

Copyright information for NTLR