a+ 119:1 Cuvintele-cheie din acest psalm au fost subliniate, pentru a fi scoase în evidență
b+ 119:11 Sau: Ascund
c+ 119:11 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul ( dabar ) Domnului; în multe locuri din Ps. 119, unde termenul ebraic a fost tradus fie prin cuvinte, fie prin promisiune sau poruncă
d+ 119:37 Cele mai multe mss TM; două mss TM, MMM: înviorează-mă după Cuvântul Tău!
e+ 119:72 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone
f+ 119:130 Vezi nota de la 19:7
g+ 119:133 Vezi nota de la 18:30; aici cu sensul de învățătură
h+ 119:45 Sau: Doamne , / iar eu voi împlini
i+ 119:148 Sau: Stau treaz toată noaptea; vezi nota de la 63:6
j+ 119:160 Sau: Esența; sau: Toate cuvintele Tale sunt adevăr

Psalms 119

Ferice de cei integri în căile lor, care umblă după Legea a  Domnului.

Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui și-L caută din toată inima:

aceia nu săvârșesc nici o nedreptate și umblă pe căile Lui.

Tu ne -ai dat orânduirile Tale , ca să fie păzite cu scumpătate.

O, de-ar ținti căile mele să păzească orânduirile Tale!

Când urmez poruncile Tale, nu mă rușinez.

Când voi ajunge să cunosc judecățile Tale cele drepte, Te voi lăuda în curăție de inimă.

Voi păzi orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!

Cum își va păstra tânărul curată cărarea? Păzind Cuvântul Tău.

10 Te caut din toată inima mea: nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale!

11 Strâng b  cuvintele c  Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.

12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învață-mă orânduirile Tale!

13 Buzele mele vestesc toate judecățile rostite de gura Ta.

14 Când împlinesc mărturiile Tale, mă bucur de parcă aș avea toate bogățiile.

15 Cuget la hotărârile Tale și dau atenție căilor Tale.

16 Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale; nu voi uita Cuvântul Tău!

17 Răsplătește-i robului Tău cu viață și voi păzi Cuvântul Tău!

18 Deschide-mi ochii, ca să văd minunile din Legea Ta!

19 Eu sunt doar un străin pe pământ: nu-Ți ascunde de mine poruncile Tale!

20 Sufletul mi se topește de dor după judecățile Tale, tot timpul.

21 Tu-i mustri pe cei îngâmfați, pe cei blestemați, pe cei ce se rătăcesc de la poruncile Tale.

22 Îndepărtează de la mine ocara și disprețul, căci păzesc mărturiile Tale!

23 Prinții stau și vorbesc împotriva mea, dar robul Tău cugetă la orânduirile Tale.

24 Mărturiile Tale sunt desfătarea mea, sunt sfetnicii mei.

25 Sufletul meu este lipit de țărână: înviorează-mă, după Cuvântul Tău!

26 Mi-am cercetat căile și Tu mi-ai răspuns: învață-mă orânduirile Tale!

27 Deprinde-mă cu hotărârile Tale și voi cugeta la minunile Tale!

28 Sufletul îmi plânge de întristare: ridică-mă, după Cuvântul Tău!

29 Ține-mă departe de calea înșelăciunii; binevoiește să mă înveți Legea Ta!

30 Aleg calea credincioșiei; accept judecățile tale.

31 Mă alipesc de mărturiile Tale: Doamne , nu mă lăsa să fiu dat de rușine!

32 Alerg pe calea poruncilor Tale, căci Tu dai alinare inimii mele.

33 Învață-mă, Doamne , să trăiesc după orânduirile Tale, și le voi respecta până la sfârșitul vieții!

34 Dă-mi pricepere și voi respecta Legea Ta, o voi păzi din toată inima mea!

35 Condu-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci în aceasta îmi găsesc plăcerea!

36 Apleacă-mi inima spre mărturiile Tale și nu spre câștigul mârșav!

37 Abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deșarte; înviorează-mă pe calea Ta! d 

38 Împlinește-Ți promisiunea făcută robului Tău și celor ce se tem de Tine!

39 Depărtează de la mine ocara ce mă-nspăimântă, căci judecățile Tale sunt bune!

40 O, cât de mult tânjesc după hotărârile Tale: înviorează-mă după dreptatea Ta!

41 Să vină, Doamne , peste mine marea Ta îndurare și mântuirea Ta din pricina promisiunii Tale!

42 Atunci îi voi putea răspunde celui ce mă ocărăște, căci mă încred în Cuvântul Tău.

43 Nu mă lăsa fără Cuvântul cel adevărat în gura mea, căci nădăjduiesc în judecățile Tale!

44 Voi păzi Legea Ta întotdeauna și pentru veci de veci!

45 Voi umbla liber, căci caut hotărârile Tale.

46 Voi vesti mărturiile Tale înaintea regilor și nu mă voi rușina.

47 Mă voi desfăta cu poruncile Tale, pe care le iubesc.

48 Îmi ridic mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, și cuget la orânduirile Tale.

49 Amintește-Ți de cuvântul spus robului Tău, în care m-ai făcut să nădăjduiesc!

50 Iată ce-mi aduce mângâiere în suferință: promisiunea Ta care mă înviorează.

51 Mult mă mai batjocoresc cei mândri, dar eu nu mă abat de la Legea Ta.

52 Îmi amintesc de judecățile Tale din vechime și sunt mângâiat.

53 Sunt cuprins de furie la vederea celor răi, a celor ce au părăsit Legea Ta.

54 În casa pribegiei mele mi-am făcut din orânduirile Tale cântări.

55 Noaptea îmi amintesc Numele Tău, Doamne! Voi păzi Legea Ta!

56 Așa-mi doresc să fie, căci împlinesc hotărârile Tale.

57 Doamne , Tu ești moștenirea mea: am promis că voi păzi cuvintele Tale!

58 Te rog din toată inima mea, îndură-te de mine, după promisiunea Ta!

59 Cuget la căile mele, îmi îndrept pașii spre mărturiile Tale.

60 Mă grăbesc și nu întârzii să împlinesc poruncile Tale.

61 Funiile celor răi m-au înconjurat, dar eu nu uit Legea Ta.

62 La miezul nopții mă trezesc să-Ți aduc laude, din pricina judecăților Tale cele drepte.

63 Eu sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine și păzesc hotărârile Tale.

64 Doamne , îndurarea Ta umple pământul: învață-mă orânduirile Tale!

65 Tu faci bine robului Tău, Doamne , după Cuvântul Tău.

66 Învață-mă să am cunoaștere și pricepere, căci mă încred în poruncile Tale!

67 Înainte să fiu smerit, eu rătăceam; acum însă păzesc cuvintele Tale.

68 Tu ești bun și faci bine: învață-mă orânduirile Tale!

69 Niște îngâmfați m-au tencuit cu neadevăruri, dar eu împlinesc hotărârile Tale din toată inima.

70 Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu îmi găsesc desfătarea în Legea Ta.

71 E bine că m-ai smerit, pentru că astfel am putut învăța orânduirile Tale.

72 Mai mult prețuiește pentru mine Legea gurii Tale, decât mii de șecheli e  de aur și de argint.

73 Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit. De aceea, dă-mi pricepere ca să pot învăța poruncile Tale!

74 Cei ce se tem de Tine mă privesc și se bucură, căci aștept împlinirea Cuvântului Tău.

75 Doamne , recunosc că judecățile Tale sunt drepte și că din credincioșie m-ai smerit.

76 Fă-mi parte de îndurarea Ta, pentru a fi mângâiat, după promisiunea pe care ai făcut-o robului Tău.

77 Să vină peste mine îndurările Tale și voi trăi, căci îmi găsesc desfătarea în Legea Ta!

78 Să fie făcuți de râs cei îngâmfați, căci m-au defăimat prin minciuni! Cât despre mine, eu voi cugeta la hotărârile Tale!

79 Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine și cei ce cunosc mărturiile Tale!

80 Fie-mi inima integră în orânduirile Tale, și atunci nu voi fi dat de rușine!

81 Sufletul meu tânjește după mântuirea Ta, așteptând împlinirea Cuvântului Tău.

82 Ochii îmi tânjesc după Tine, zicând: „Când mă vei mângâia?“

83 Deși am ajuns ca un burduf de vin în fum, eu tot nu voi părăsi orânduirile Tale.

84 Câte zile să mai aștepte robul Tău până îmi vei judeca prigonitorii?

85 Cei îngâmfați mi-au săpat gropi; ei nu lucrează după Legea Ta.

86 Toate poruncile Tale sunt demne de încredere! Ei mă prigonesc cu minciuni. Scapă-mă!

87 Aproape că m-au prăpădit de pe pământ, dar eu nu părăsesc hotărârile Tale!

88 Înviorează-mă după îndurarea Ta, și voi păzi mărturia gurii Tale!

89 Cuvântul Tău, Doamne , dăinuie pe vecie în ceruri.

90 Credincioșia Ta dăinuie de la o generație la alta; Tu ai întemeiat pământul și el așa rămâne.

91 Astăzi totul dăinuie prin judecățile Tale, căci fiecare lucru Îți este supus.

92 Dacă Legea Ta nu ar fi desfătarea mea, aș pieri în suferința mea.

93 Niciodată nu voi uita hotărârile Tale, căci prin ele mă înviorezi.

94 Sunt al Tău: mântuiește-mă, căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale!

95 Cei răi mă așteaptă ca să mă nimicească; eu însă iau aminte la mărturiile Tale.

96 Văd că tot ce este desăvârșit are un sfârșit; porunca Ta însă este de necuprins.

97 Ce mult iubesc eu Legea Ta! Toată ziua ea este desfătarea mea!

98 Porunca Ta mă face mai înțelept decât dușmanii mei, căci întotdeauna aceasta este cu mine.

99 Sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci cuget la mărturiile Tale.

100 Sunt mai priceput decât cei cărunți, căci împlinesc hotărârile Tale.

101 Îmi feresc picioarele de orice cale rea, ca să păzesc Cuvântul Tău.

102 Nu mă îndepărtez de judecățile Tale, căci Tu mă îndrumi.

103 Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea.

104 Sunt priceput din pricina hotărârilor Tale. De aceea urăsc toate cărările înșelătoare.

105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.

106 Am jurat, și voi împlini întocmai, că voi păzi judecățile Tale cele drepte.

107 Sunt atât de mâhnit: Doamne , înviorează-mă după Cuvântul Tău!

108 Doamne , primește ofranda gurii mele și învață-mă judecățile Tale!

109 Mi-am pus viața în primejdie, dar nu voi părăsi Legea Ta!

110 Cei răi mi-au întins curse, dar eu nu mă voi rătăci de la hotărârile Tale.

111 Am moștenit mărturiile Tale pe vecie, pentru că ele sunt bucuria inimii mele.

112 Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile Tale pentru totdeauna, până la sfârșit.

113 Îi urăsc pe cei nestatornici, dar iubesc Legea Ta.

114 Tu ești adăpostul și scutul meu și aștept să se împlinească Cuvântul Tău.

115 Depărtați-vă de mine, răufăcătorilor, ca să pot împlini poruncile Dumnezeului meu!

116 Sprijină-mă după promisiunea Ta și voi fi înviorat; nu mă da de rușine din pricina nădejdii mele!

117 Întărește-mă ca să fiu izbăvit, și să privesc neîncetat la orânduirile Tale!

118 Tu-i îndepărtezi pe cei ce se rătăcesc de la orânduirile Tale, căci înșelătoria lor este zadarnică.

119 Tu-i îndepărtezi pe cei răi de pe pământ ca pe zgură. De aceea iubesc eu mărturiile Tale.

120 Mi se înfioară carnea din pricina groazei Tale și mă tem din pricina judecăților Tale.

121 Judec cu dreptate: nu mă da pe mâna asupritorilor mei!

122 Ia apărarea robului Tău, ca să nu mă mai asuprească cei îngâmfați!

123 Mi se topesc ochii după mântuirea Ta și după promisiunea Ta cea dreaptă.

124 Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta și învață-mă orânduirile Tale!

125 Eu sunt robul Tău: învață-mă, și voi cunoaște mărturiile Tale!

126 Doamne, este vremea să lucrezi, căci au încălcat Legea Ta.

127 Pentru că iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul și argintul

128 și pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale, de aceea urăsc toate cărările înșelătoare.

129 Minunate sunt mărturiile Tale, de aceea sufletul meu le împlinește.

130 Dezvăluirea cuvintelor Tale aduce lumină și dă pricepere celor neștiutori f .

131 Îmi deschid gura și oftez, căci tânjesc după poruncile Tale.

132 Întoarce-Te spre mine și îndură-te de mine, după obiceiul Tău față de cei ce iubesc Numele Tău.

133 Întărește-mi pașii după cuvintele g  Tale și nu mă lăsa în stăpânirea vreunui necaz.

134 Izbăvește-mă de sub asuprirea omului și-Ți voi păzi hotărârile!

135 Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău și învață-mă orânduirile Tale.

136 Ochii îmi varsă șiroaie de lacrimi, fiindcă oamenii nu păzesc Legea Ta.

137 Doamne , Tu ești drept, iar judecățile Tale sunt drepte!

138 Tu poruncești, iar mărturiile Tale sunt drepte și pline de credincioșie!

139 Sunt mistuit de râvnă, pentru că dușmanii mei uită cuvintele Tale.

140 Cuvintele Tale sunt bine încercate și robul Tău le iubește.

141 Eu sunt mic și neînsemnat, dar nu dau uitării hotărârile Tale.

142 Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie, și Legea Ta rămâne adevărată.

143 Eu am parte numai de necaz și de strâmtorare, însă poruncile Tale rămân desfătarea mea.

144 Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie. Dă-mi pricepere, ca să pot trăi!

145 Strig din toată inima; răspunde-mi, Doamne! Voi împlini h  orânduirile Tale.

146 Te chem; mântuiește-mă, iar eu voi păzi mărturiile Tale.

147 Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la Tine și aștept să se împlinească cuvintele Tale.

148 Ochii îmi stau deschiși în timpul străjilor nopții i ca să cuget la cuvintele Tale.

149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta, Doamne , după judecățile Tale, înviorează-mă!

150 Se apropie cei ce urmăresc nelegiuirea; ei s-au depărtat de Legea Ta.

151 Doamne , Tu ești aproape, iar toate poruncile Tale sunt adevărate.

152 Cu mult timp în urmă am aflat de mărturiile Tale, căci le-ai statornicit pe vecie.

153 Ia aminte la necazul meu și salvează-mă, căci nu am dat uitării Legea Ta!

154 Apără-mi pricina și răscumpără-mă! Îndură-te de mine după promisiunea Ta!

155 Mântuirea este departe de cei răi, deoarece ei nu caută să împlinească orânduirile Tale.

156 Doamne , multe sunt îndurările Tale! Înviorează-mă după judecățile Tale!

157 Mulți sunt și prigonitorii, și dușmanii mei, dar de la mărturiile Tale eu tot nu mă abat!

158 Mă uit cu scârbă la cei necredincioși, la cei ce nu păzesc cuvintele Tale.

159 Ia aminte, căci iubesc hotărârile Tale! Doamne , înviorează-mă după îndurarea Ta!

160 Natura j  Cuvântului Tău este adevărul și fiecare judecată a Ta este dreaptă pe vecie!

161 Niște prinți mă prigonesc pe nedrept, dar inima mea tremură doar la Cuvântul Tău!

162 Eu mă bucur de cuvintele Tale ca cel ce a găsit multă pradă.

163 Urăsc înșelătoria, n-o pot suferi, dar iubesc Legea Ta!

164 Te laud de șapte ori pe zi, din pricina judecăților Tale celor drepte.

165 Cei ce iubesc Legea Ta au parte de multă pace și nimic nu îi poate face să se împiedice.

166 Doamne , nădăjduiesc în mântuirea Ta, împlinind poruncile Tale.

167 Sufletul meu păzește mărturiile Tale și le iubește mult.

168 Păzesc hotărârile și mărturiile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta.

169 Doamne , fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine: „Dă-mi pricepere după Cuvântul Tău!“

170 Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine: „Izbăvește-mă după promisiunea Ta!“

171 Buzele mele Te vor lăuda, căci m-ai învățat orânduirile Tale!

172 Limba mea va cânta cuvintele Tale, căci toate poruncile Tale sunt drepte.

173 Mâna Ta să-mi vină în ajutor, căci hotărârile Tale le aleg.

174 Doamne , tânjesc după mântuirea Ta, iar Legea Ta este desfătarea mea.

175 Fie ca sufletul meu să trăiască și atunci Te va lăuda, iar judecățile Tale mă vor sprijini la aceasta.

176 Rătăcesc ca o oaie pierdută! Caută-l pe robul Tău, căci eu nu am uitat poruncile Tale!

Copyright information for NTLR