Psalms 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munți: de unde-mi va veni ajutorul?

Ajutorul meu vine de la Domnul , Care a făcut cerurile și pământul.

El nu va lăsa să ți se clatine piciorul, Păzitorul tău nu va dormita.

Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

Soarele nu te va bate în timpul zilei, nici luna – în timpul nopții.

Domnul te va păzi de tot ce este rău; El îți va păzi sufletul.

Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac!

Copyright information for NTLR