Psalms 125

Un cântec de pelerinaj

1Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion care nu poate fi clătinat, ci va sta pe vecie.

2Cum sunt munții împrejurul Ierusalimului, așa este Domnul împrejurul poporului Său de acum și până-n veci.

3Toiagul celui rău nu va stăpâni partea celor drepți, pentru ca cei drepți să nu-și întindă mâinile spre nedreptate.

4Fă bine, Doamne , celor buni și celor drepți în inimile lor!

5Cât despre cei care se întorc la căile lor sucite, Domnul îi va îndepărta ca pe făcătorii de rele. Pacea să fie peste Israel!

Copyright information for NTLR