Psalms 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!

Stăpâne, ascultă glasul meu! Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre, cine ar putea sta în picioare?

Dar la Tine este iertarea, ca astfel să fii de temut.

Aștept pe Domnul. Sufletul meu așteaptă și nădăjduiește în Cuvântul Lui.

Sufletul meu Îl așteaptă pe Stăpânul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața.

Israele, nădăjduiește în Domnul , căci îndurarea este a Domnului și la El găsim belșug de răscumpărare!

El îl răscumpără pe Israel din toate vinovățiile sale.

Copyright information for NTLR