a+ 135:2 Sau: slujiți
b+ 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă

Psalms 135

1Lăudați-L pe Domnul! Lăudați Numele Domnului , lăudați-L, slujitori ai Domnului ,

2care stați a  în Casa Domnului , în curțile Casei Dumnezeului nostru!

3Lăudați-L pe Domnul , căci Domnul este bun! Cântați Numelui Său, căci este plăcut!

4Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine, l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa b  .

5Eu recunosc că Domnul este mare: Domnul nostru este mai mare decât toți zeii!

6Domnul face tot ce-I place, atât în ceruri, cât și pe pământ, atât pe mări, cât și în toate adâncurile.

7El face să se ridice norii de la capătul pământului; El trimite fulgerele care vestesc ploaia și aduce vântul din cămările lui.

8El este Acela Care a ucis pe întâii născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.

9El a trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.

10El a lovit multe neamuri și a omorât regi puternici:

11pe Sihon, regele amoriților, pe Og, regele Bașanului, și pe regii tuturor regatelor din Canaan.

12Apoi a dat țara acestora ca moștenire, ca moștenire lui Israel, poporul Său.

13Doamne , Numele Tău este veșnic! Doamne , Tu ești amintit din generație în generație.

14Căci Domnul face dreptate poporului Său și are milă de slujitorii Săi.

15Idolii neamurilor sunt din argint și din aur, sunt lucrarea mâinilor omenești.

16Au gură, dar nu pot grăi, au ochi, dar nu pot vedea,

17au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu au suflare în nările lor.

18Asemenea lor sunt și cei care i-au întocmit, toți cei ce se încred în ei.

19Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul! Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!

20Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul! Cei ce vă temeți de Domnul , binecuvântați-L pe Domnul!

21Binecuvântat să fie Domnul din Sion, El Care locuiește în Ierusalim! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR