a+ 135:2 Sau: slujiți
b+ 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă

Psalms 135

Lăudați-L pe Domnul! Lăudați Numele Domnului , lăudați-L, slujitori ai Domnului ,

care stați a  în Casa Domnului , în curțile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudați-L pe Domnul , căci Domnul este bun! Cântați Numelui Său, căci este plăcut!

Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine, l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa b .

Eu recunosc că Domnul este mare: Domnul nostru este mai mare decât toți zeii!

Domnul face tot ce-I place, atât în ceruri, cât și pe pământ, atât pe mări, cât și în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului; El trimite fulgerele care vestesc ploaia și aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.

El a trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.

10 El a lovit multe neamuri și a omorât regi puternici:

11 pe Sihon, regele amoriților, pe Og, regele Bașanului, și pe regii tuturor regatelor din Canaan.

12 Apoi a dat țara acestora ca moștenire, ca moștenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne , Numele Tău este veșnic! Doamne , Tu ești amintit din generație în generație.

14 Căci Domnul face dreptate poporului Său și are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint și din aur, sunt lucrarea mâinilor omenești.

16 Au gură, dar nu pot grăi, au ochi, dar nu pot vedea,

17 au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu au suflare în nările lor.

18 Asemenea lor sunt și cei care i-au întocmit, toți cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul! Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!

20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul! Cei ce vă temeți de Domnul , binecuvântați-L pe Domnul!

21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion, El Care locuiește în Ierusalim! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR