Psalms 139

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

1Doamne , Tu mă cercetezi și mă cunoști!

2Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile.

3Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul și toate căile mi le știi îndeaproape.

4Nici nu-mi ajunge cuvântul pe buze, că Tu, Doamne , îl și cunoști pe de-a-ntregul.

5Tu mă învălui pe dinapoi și pe dinainte și-Ți pui mâna peste mine.

6O asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine: este atât de înaltă, încât nu o pot pricepe.

7Unde să plec dinaintea Duhului Tău, unde să fug dinaintea feței Tale?

8Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo! Dacă îmi întind patul în Locuința Morților, iată-Te și acolo!

9Purtat de aripile zorilor, mă așez la capătul mării,

10dar și acolo mâna Ta mă conduce și dreapta Ta mă apucă.

11Dacă aș spune: „Sigur întunericul mă va ascunde, iar lumina dimprejurul meu se va preface în noapte“,

12nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina.

13Tu mi-ai întocmit rărunchii; Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele.

14Te laud că sunt o făptură atât de minunată – minunate sunt lucrările Tale! – și sufletul meu știe foarte bine aceasta.

15Oasele mele nu erau ascunse de Tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în adâncimile pământului.

16Când eram doar un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau, iar în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna din ele.

17Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile Tale, Dumnezeule! Cât de mare este numărul lor!

18Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.

19Dumnezeule, de l-ai ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, ucigașilor!

20Ei, care vorbesc de Tine în chip nelegiuit, dușmanii Tăi, care Îți folosesc Numele în mod nesăbuit!

21Să nu-i urăsc pe cei ce Te urăsc, Doamne? Să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?

22Îi urăsc cu o ură desăvârșită: pentru mine, ei sunt niște dușmani.

23Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi frământările!

24Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei!

Copyright information for NTLR