a+ 14:1 Termenul ebraic se referă la o deficiență morală, nu una psihică
b+ 14:7 Sau: Când Domnul restabilește bunostarea poporului Său

Psalms 14

Pentru dirijor. Al lui David.

1Nebunul a zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!“ S-au pervertit oamenii, săvârșesc fapte îngrozitoare; nu mai există nici unul care să facă binele.

2Domnul Își pleacă privirea din ceruri peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă există vreunul care să aibă pricepere, vreunul care să-L caute pe Dumnezeu.

3Toți s-au rătăcit, cu toții au devenit corupți! Nu mai există nici unul care să facă binele, nici unul măcar!

4Oare n-au minte cei ce săvârșesc nelegiuirea, cei ce-mi mănâncă poporul ca pe pâine și nu-L cheamă pe Domnul?

5Chiar acolo unde sunt îi va apuca groaza, căci Dumnezeu este cu neamul celor drepți.

6Râdeți voi de planul celui sărman, dar Domnul este adăpostul lui!

7O, de ar veni din Sion izbăvirea lui Israel? Când Domnul va aduce înapoi captivii poporului Său, bsă se înveselească Iacov și să se bucure Israel!

Copyright information for NTLR