a+ 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreției Tale / și vor relata minunile Tale.
b+ 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conțin ultimele două linii

Psalms 145

O cântare de laudă. Al lui David.

Te voi înălța, Dumnezeul meu, Împărate! Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

Te voi binecuvânta în fiecare zi, voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

Domnul este mare și foarte vrednic de laudă! Măreția Lui nu are margini!

Fiecare generație va lăuda lucrările Tale: să vestească cutoții isprăvile Tale!

Voi spune despre splendoarea slavei măreției Tale și voi istorisi despre minunile Tale! a 

Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoșătoare, iar eu voi povesti despre măreția Ta.

Vor trâmbița aducerea-aminte a marii Tale bunătăți și vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

Domnul este binevoitor și milos, încet la mânie și bogat în îndurare.

Domnul este bun cu toți, îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.

10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne , iar credincioșii Tăi Te vor binecuvânta!

11 Vor mărturisi despre slava împărăției Tale și vor vorbi despre măreția Ta,

12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale și slava splendorii împărăției Tale.

13 Împărăția Ta este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta dăinuie din generație în generație. Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale și plin de îndurare față de tot ce a creat. b 

14 Domnul îi sprijină pe toți cei ce cad și îi îndreaptă pe toți cei încovoiați!

15 Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine, iar Tu le dai hrana la vreme.

16 Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață.

17 Domnul este drept în toate căile Sale și plin de îndurare față de tot ce a făcut!

18 Domnul este aproape de toți cei ce-L cheamă, de toți cei ce-L cheamă în adevăr.

19 El împlinește dorința celor ce se tem de El, aude strigătul lor după ajutor și-i salvează.

20 Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc, dar îi nimicește pe toți cei răi.

21 Gura mea va rosti lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt pentru totdeauna.

Copyright information for NTLR