Psalms 146

Lăudați-L pe Domnul! Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!

Îl voi lăuda pe Domnul toată viața mea; Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!

Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.

Când îl părăsește duhul, se întoarce în țărână și în aceeași zi îi pier toate planurile.

Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor și a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,

Creatorul cerurilor și al pământului, al mării și a tot ce cuprinde ea, Păzitorul adevărului pe veci,

Cel Ce susține cauza celor asupriți, Cel Ce dă pâine celor flămânzi, Domnul Care eliberează prizonierii,

Domnul Care deschide ochii orbilor, Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul Care îi iubește pe cei drepți,

Domnul Care îi poartă de grijă străinului, sprijină orfanul și văduva, dar răstoarnă calea celor răi.

10 Domnul împărățește pe veci, Dumnezeul tău, Sioane, din generație în generație! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR