Psalms 147

Lăudați-L pe Domnul! Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru; cât de plăcută și de potrivită este lauda!

Domnul zidește Ierusalimul și-i strânge pe deportații lui Israel.

El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile.

El socotește numărul stelelor și le cheamă pe nume pe toate.

Domnul nostru este mare și plin de putere; înțelepciunea Sa nu are margini!

Domnul îi ridică pe cei smeriți, dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinați-vă Domnului cu mulțumire, cântați-I Dumnezeului nostru din liră!

El acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți.

El le dă hrană vitelor și hrănește puii de corb când aceștia strigă.

10 Nu în puterea calului Își găsește El plăcerea; nu de puterea omului se bucură;

11 ci Domnul Își găsește plăcerea în cei ce se tem de El, în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul , Ierusalime, laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!

13 Căci El întărește zăvoarele porților tale și îți binecuvântează fiii în mijlocul tău.

14 El dă pace hotarelor tale și te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa; Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală.

16 El dă neaua ca lâna și presară bruma ca cenușa.

17 El azvârle gheața în bucăți, – cine poate sta înaintea frigului Său? –

18 dă poruncă și aceasta se topește, Își pune vântul să sufle și apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov și a descoperit hotărârile și judecățile Sale lui Israel!

20 Totuși, El n-a făcut așa cu nici un alt neam și ele nu cunosc judecățile Lui. Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR