a+
b+ 148:6 Sau: nu o vor încălca
c+ 148:8 Sau: focul
d+ 148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepția antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic

Psalms 148

Lăudați-L pe Domnul! a Lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L în înălțimi!

Lăudați-L, toți îngerii Lui, lăudați-L, toată oștirea Lui!

Lăudați-L, soare și lună, lăudați-L, stele strălucitoare, toate!

Lăudați-L, ceruri preaînalte, și voi, ape de deasupra cerurilor!

Să laude Numele Domnului , căci El a poruncit și acestea au fost făcute!

El le-a așezat la locul lor pe vecie printr-o lege pe care nu o va încălca. b 

Lăudați-L pe Domnul , cei de pe pământ, monștri ai apelor și toate adâncurile,

fulgerul c  și grindina, zăpada și ceața, vântul năprasnic ce-I împlinește porunca,

munții și toate dealurile, copacii roditori și toți cedrii,

10 fiarele și toate vitele, târâtoarele și păsările înaripate,

11 regii pământului și toate neamurile, prinții și toți demnitarii pământului,

12 tinerii și tinerele, bătrânii și copiii deopotrivă!

13 Să laude cu toții Numele Domnului , pentru că numai Numele Lui este înălțat, iar măreția Lui este mai presus de pământ și ceruri!

14 El înalță puterea poporului Său d ; aceasta este o pricină de laudă pentru credincioșii Săi, pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape. Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR