Psalms 149

Lăudați-L pe Domnul! Cântați Domnului un cântec nou; cântați lauda Lui în adunarea credincioșilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui și să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!

Să-I laude Numele prin dansuri și să-I cânte cu tamburine și cu lira!

Căci Domnul Își găsește plăcerea în poporul Său; El îi încununează pe cei smeriți cu izbăvire.

Să salte de veselie credincioșii îmbrăcați în slavă! Să strige de bucurie în așternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor,

ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească popoarele,

să le lege regii cu lanțuri și nobilii cu obezi de fier,

și să împlinească astfel judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Săi! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR