Psalms 149

1Lăudați-L pe Domnul! Cântați Domnului un cântec nou; cântați lauda Lui în adunarea credincioșilor!

2Să se bucure Israel de Făcătorul lui și să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!

3Să-I laude Numele prin dansuri și să-I cânte cu tamburine și cu lira!

4Căci Domnul Își găsește plăcerea în poporul Său; El îi încununează pe cei smeriți cu izbăvire.

5Să salte de veselie credincioșii îmbrăcați în slavă! Să strige de bucurie în așternuturile lor!

6Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor,

7ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească popoarele,

8să le lege regii cu lanțuri și nobilii cu obezi de fier,

9și să împlinească astfel judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Săi! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR