a+ 19:3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX)
b+ 19:4 LXX, VUL, Siriacă; TM: funie
c+ 19:7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experiență
d+ 19:13 Lit.: de insolență ( obrăznicie, aroganță ), însă cu sensul dat în text, datorită contextului

Psalms 19

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Cerurile declară slava lui Dumnezeu și bolta cerească istorisește despre lucrările mâinilor Lui.

2O zi dă de știre altei zile acest mesaj și o noapte vestește această cunoaștere altei nopți,

3dar fără vorbe și fără cuvinte, fără să li se audă glasul. a

4Mesajul b lor străbate întreg pământul și cuvintele lor ajung până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui.

5Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă, asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:

6răsăritul lui este la un capăt al cerului și roată-i este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui!

7Legea Domnului este desăvârșită; ea înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată; ea înțelepțește pe cel neștiutor c.

8Orânduirile Domnului sunt drepte; ele îmi bucură inima. Porunca Domnului este curată; ea dă lumină ochilor.

9Frica de Domnul este curată; ea dăinuie veșnic. Judecățile Domnului sunt adevărate; ele se susțin una pe cealaltă.

10Ele sunt mai prețioase decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.

11Chiar și robul Tău este instruit din ele. Când le păzește, are o mare răsplată.

12Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc!

13Păzește-l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună știință d, ca nu cumva aceasta să mă stăpânească! Atunci voi fi integru, nevinovat de o mare nelegiuire.

14Fie plăcute cuvintele gurii mele și murmurul inimii mele înaintea Ta, Doamne , Stânca mea, Răscumpărătorul meu!

Copyright information for NTLR