a+ 2:1 TM; LXX: se mânie
b+ 2:1 LXX; TM: în zadar sau un lucru deșart
c+ 2:2 Sau: unsului; psalmul era rostit inițial la încoronarea regilor davidici, însă este unul mesianic, citat în NT cu referire la Cristos (corespondentul grecesc al ebraicului Mesia, care înseamnă Unsul ); vezi F.A. 4:25-26
d+ 2:6 Sau: regele; vezi nota de la 2:2
e+ 2:7 Sau: fiul (vezi nota de la 2:2 ); și în v. 12
f+ 2:9 TM; LXX: le vei conduce
g+ 2:12 Termenul ( bar ) este, probabil, de origine aramaică, versetul adresându-se conducătorilor popoarelor, care vorbeau această limbă; vezi nota la 2 Regi 18:26

Psalms 2

1De ce se întărâtă a neamurile și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte b?

2Regii pământului iau poziție și conducătorii se strâng laolaltă împotriva Domnului și împotriva Unsului c Său, zicând:

3„Să rupem legăturile Lor și să aruncăm funiile Lor de pe noi!“

4Cel Ce tronează în ceruri râde; Stăpânul își bate joc de ei.

5Apoi le vorbește în mânia Lui și-i îngrozește în furia Lui, zicând:

6„Totuși Eu Însumi L-am înscăunat pe Împăratul d Meu peste Sion, muntele Meu cel sfânt.“

7Voi vesti hotărârea Domnului : El Mi-a zis: „Tu ești Fiul e Meu! Astăzi Te-am născut!

8Cere-Mi și-Ți voi da neamurile drept moștenire și marginile pământului în stăpânire!

9Tu le vei zdrobi f cu un toiag de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!“

10De aceea, regilor, purtați-vă cu înțelepciune! Judecători ai pământului, luați învățătură!

11Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând!

12Dați sărutare Fiului g, ca nu cumva să se mânie și să pieriți pe cale, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toți cei ce-și găsesc refugiul în El!

Copyright information for NTLR