a+ 22:3 Sau: Tu însă ești întronat ca Cel Sfânt; / Tu ești lauda lui Israel.
b+ 22:16 LXX, Peshita, Q, câteva mss TM; cele mai multe mss TM: ca un leu
c+ 22:25 TM: El
d+ 22:29 Sau: Cu adevărat, I se vor închina toți cei ce vor adormi în pământ,
e+ 22:30 Lit.: O sămânță; vezi nota de la Ps. 18:50
f+ 22:29-30 Sau: Cât despre cel ce a murit / 30 urmașii lui Îl vor sluji

Psalms 22

Pentru dirijor. Se cântă ca și „Ciuta zorilor“. Un psalm al lui David.

1Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Ești atât de departe de izbăvirea mea și de cuvintele strigătului meu!

2Dumnezeul meu, strig ziua, dar nu-mi răspunzi, strig noaptea, dar nu găsesc odihnă.

3Dar Tu ești sfânt, ești întronat în mijlocul laudelor lui Israel. a 

4În Tine au nădăjduit strămoșii noștri; ei au nădăjduit, iar Tu i-ai izbăvit;

5au strigat către Tine și au fost scăpați; au nădăjduit în Tine și nu au fost dați de rușine.

6Dar eu sunt vierme, nu om; am ajuns de râsul oamenilor și disprețuit de popor.

7Cei ce mă văd își bat joc de mine, rânjesc și clatină din cap.

8„S-a încrezut în Domnul! Să-l scape El! Să-l izbăvească, căci doar Își găsește plăcerea în el!“

9Și totuși Tu m-ai scos din pântecele mamei mele și mi-ai dat ocrotire la pieptul ei.

10Sub privirea Ta am fost scos din pântece; încă din pântecele maicii mele, Tu ești Dumnezeul meu.

11Nu Te îndepărta de mine, căci necazul este aproape și nu am nici un ajutor!

12Mă încercuiesc mulți tauri, niște tauri puternici din Bașan mă înconjoară.

13Își deschid gura împotriva mea ca leul care sfâșie și răcnește.

14Sunt turnat ca apa și toate oasele mi se despart. Ca ceara mi se topește inima înăuntrul meu.

15Mi se usucă puterea ca lutul, iar limba mi se lipește de cerul gurii: m-ai adus în țărâna morții.

16Mă încercuiesc niște câini, o ceată de nelegiuiți mă învăluiește; mi-au străpuns b  mâinile și picioarele.

17Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei se uită, mă privesc;

18și-au împărțit veșmintele mele între ei și au tras la sorți pentru cămașa mea.

19Dar Tu, Doamne , nu Te îndepărta! Tăria mea, grăbește de-mi ajută!

20Scapă-mi sufletul de sabie, și viața din ghearele câinilor!

21Izbăvește-mă din gura leului! Eliberează-mă din coarnele bivolului sălbatic!

22Voi vesti Numele Tău fraților mei; te voi lăuda în mijlocul adunării!

23Cei ce vă temeți de Domnul , lăudați-L! Voi, toți urmașii lui Iacov, slăviți-L! Temeți-vă de El, voi, toți urmașii lui Israel!

24Căci El nu disprețuiește, nici nu nesocotește necazul sărmanului; nu-Și ascunde fața de acesta, ci-l ascultă când strigă către El după ajutor.

25Tu ești pricina laudelor mele în adunarea cea mare! Îmi voi împlini jurămintele înaintea celor ce se tem de Tine c  !

26Cei săraci vor mânca și se vor sătura; cei ce Îl caută pe Domnul Îl vor lăuda. Veșnic să vă trăiască sufletul!

27Toate marginile pământului își vor aminti și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Lui,

28căci a Domnului este domnia și El stăpânește peste neamuri!

29Toți cei prosperi de pe pământ vor mânca și I se vor închina; d  înaintea Lui vor îngenunchea toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața.

30Urmașii e  Îi vor sluji f  și se va povesti istorisi generației următoare despre Stăpânul.

31Ei vor veni și vor vesti dreptatea Lui, iar poporului care se va naște îi vor vesti lucrarea Lui.

Copyright information for NTLR