a+ 22:3 Sau: Tu însă ești întronat ca Cel Sfânt; / Tu ești lauda lui Israel.
b+ 22:16 LXX, Peshita, Q, câteva mss TM; cele mai multe mss TM: ca un leu
c+ 22:25 TM: El
d+ 22:29 Sau: Cu adevărat, I se vor închina toți cei ce vor adormi în pământ,
e+ 22:30 Lit.: O sămânță; vezi nota de la Ps. 18:50
f+ 22:29-30 Sau: Cât despre cel ce a murit / 30 urmașii lui Îl vor sluji

Psalms 22

Pentru dirijor. Se cântă ca și „Ciuta zorilor“. Un psalm al lui David.

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Ești atât de departe de izbăvirea mea și de cuvintele strigătului meu!

Dumnezeul meu, strig ziua, dar nu-mi răspunzi, strig noaptea, dar nu găsesc odihnă.

Dar Tu ești sfânt, ești întronat în mijlocul laudelor lui Israel. a 

În Tine au nădăjduit strămoșii noștri; ei au nădăjduit, iar Tu i-ai izbăvit;

au strigat către Tine și au fost scăpați; au nădăjduit în Tine și nu au fost dați de rușine.

Dar eu sunt vierme, nu om; am ajuns de râsul oamenilor și disprețuit de popor.

Cei ce mă văd își bat joc de mine, rânjesc și clatină din cap.

„S-a încrezut în Domnul! Să-l scape El! Să-l izbăvească, căci doar Își găsește plăcerea în el!“

Și totuși Tu m-ai scos din pântecele mamei mele și mi-ai dat ocrotire la pieptul ei.

10 Sub privirea Ta am fost scos din pântece; încă din pântecele maicii mele, Tu ești Dumnezeul meu.

11 Nu Te îndepărta de mine, căci necazul este aproape și nu am nici un ajutor!

12 Mă încercuiesc mulți tauri, niște tauri puternici din Bașan mă înconjoară.

13 Își deschid gura împotriva mea ca leul care sfâșie și răcnește.

14 Sunt turnat ca apa și toate oasele mi se despart. Ca ceara mi se topește inima înăuntrul meu.

15 Mi se usucă puterea ca lutul, iar limba mi se lipește de cerul gurii: m-ai adus în țărâna morții.

16 Mă încercuiesc niște câini, o ceată de nelegiuiți mă învăluiește; mi-au străpuns b  mâinile și picioarele.

17 Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei se uită, mă privesc;

18 și-au împărțit veșmintele mele între ei și au tras la sorți pentru cămașa mea.

19 Dar Tu, Doamne , nu Te îndepărta! Tăria mea, grăbește de-mi ajută!

20 Scapă-mi sufletul de sabie, și viața din ghearele câinilor!

21 Izbăvește-mă din gura leului! Eliberează-mă din coarnele bivolului sălbatic!

22 Voi vesti Numele Tău fraților mei; te voi lăuda în mijlocul adunării!

23 Cei ce vă temeți de Domnul , lăudați-L! Voi, toți urmașii lui Iacov, slăviți-L! Temeți-vă de El, voi, toți urmașii lui Israel!

24 Căci El nu disprețuiește, nici nu nesocotește necazul sărmanului; nu-Și ascunde fața de acesta, ci-l ascultă când strigă către El după ajutor.

25 Tu ești pricina laudelor mele în adunarea cea mare! Îmi voi împlini jurămintele înaintea celor ce se tem de Tine c !

26 Cei săraci vor mânca și se vor sătura; cei ce Îl caută pe Domnul Îl vor lăuda. Veșnic să vă trăiască sufletul!

27 Toate marginile pământului își vor aminti și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Lui,

28 căci a Domnului este domnia și El stăpânește peste neamuri!

29 Toți cei prosperi de pe pământ vor mânca și I se vor închina; d înaintea Lui vor îngenunchea toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața.

30 Urmașii e  Îi vor sluji f și se va povesti istorisi generației următoare despre Stăpânul.

31 Ei vor veni și vor vesti dreptatea Lui, iar poporului care se va naște îi vor vesti lucrarea Lui.

Copyright information for NTLR