a+ 24:4 Lit.: nu-și înalță
b+ 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / și nu jură pe ceea ce este fals.
c+ 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: fața ta, Iacove
d+ 24:10 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte

Psalms 24

Al lui David. Un psalm.

1Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și locuitorii ei,

2căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri.

3Cine se va sui pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?

4Cel cu mâinile nevinovate și cu inima curată, care nu-și dedă a  sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. b 

5El va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.

6Aceasta este generația celor ce-L caută, a celor ce caută fața Ta, Dumnezeu al lui Iacov c  ! Sela

7Porți, ridicați-vă capetele! Stați ridicate, intrări veșnice! Să intre Împăratul slavei!

8Cine este Acest Împărat al slavei? Domnul cel tare și viteaz, Domnul cel viteaz în luptă!

9Porți, ridicați-vă capetele! Stați ridicate, intrări veșnice! Să intre Împăratul slavei!

10Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei? Domnul Oștirilor d  ! El este Împăratul slavei! Sela

Copyright information for NTLR