a+ 25:14 Sau: prietenia

Psalms 25

Al lui David

1Doamne , la Tine îmi înalț sufletul!

2Dumnezeul meu, în Tine mă încred: să nu fiu dat de rușine! Să nu se bucure dușmanii mei de mine!

3Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi făcuți cei ce Îți sunt necredincioși fără motiv.

4Fă-mi cunoscute căile Tale, Doamne, învață-mă cărările Tale!

5Călăuzește-mă în adevărul Tău, învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele! În Tine nădăjduiesc toată ziua.

6Adu-Ți aminte, Doamne , de mila și de îndurarea Ta, căci acestea sunt veșnice!

7Nu-Ți aduce aminte de păcatele din tinerețea mea, nici de greșelile mele, ci adu-Ți aminte de mine după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!

8Domnul este bun și drept; de aceea le dă învățătură celor păcătoși pe cale.

9El îi îndrumă pe cei smeriți în ceea ce este drept și îi învață pe cei smeriți calea Lui.

10Toate cărările Domnului sunt îndurare și adevăr pentru cei ce păzesc legământul și mărturiile Lui.

11Doamne , din pricina Numelui Tău, iartă-mi vina, căci mare este!

12Cine se teme de Domnul? Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.

13El va locui în fericire, iar urmașii lui vor moșteni țara.

14Sfatul aDomnului este pentru cei ce se tem de El, iar legământul Lui le dă învățătură.

15Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea, căci El îmi scoate picioarele din laț.

16Întoarce-Te spre mine și îndură-te de mine, căci sunt singur și necăjit!

17Necazurile inimii mele s-au înmulțit; izbăvește-mă din nenorocirile mele!

18Uită-te la năpasta și la necazul meu și iartă toate păcatele mele!

19Ia aminte la dușmanii mei, căci se înmulțesc, și la înverșunata ură cu care mă urăsc.

20Păzește-mi sufletul și izbăvește-mă, nu mă lăsa de batjocură, căci mă încred în Tine!

21Integritatea și nevinovăția să mă ocrotească, căci nădăjduiesc în Tine!

22Dumnezeule, răscumpără pe Israel din toate necazurile lui!

Copyright information for NTLR