Psalms 26

Al lui David

Doamne , dezvinovățește-mă, căci umblu în integritate! Mă încred în Domnul fără șovăire.

Cercetează-mă, Doamne , încearcă-mă, curățește-mi adâncul ființei și inima!

Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei și umblu neîncetat în adevărul Tău.

Nu mă așez laolaltă cu bărbații înșelători, și nu mă întovărășesc cu cei vicleni.

Urăsc adunarea răufăcătorilor și nu mă așez laolaltă cu cei răi.

Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne ,

ca să fac să răsune mulțumirea și să povestesc toate minunile Tale.

Doamne , eu iubesc Casa în care locuiești și locul unde sălășluiește slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoși, nici viața – împreună cu vărsătorii de sânge,

10 pe ale căror mâini este nelegiuire și a căror dreaptă este plină de mită.

11 Cât despre mine, eu umblu în integritate! Izbăvește-mă și îndură-te de mine!

12 Piciorul meu stă pe loc drept. Voi binecuvânta pe Domn ul în adunări!

Copyright information for NTLR