Psalms 26

Al lui David

1Doamne , dezvinovățește-mă, căci umblu în integritate! Mă încred în Domnul fără șovăire.

2Cercetează-mă, Doamne , încearcă-mă, curățește-mi adâncul ființei și inima!

3Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei și umblu neîncetat în adevărul Tău.

4Nu mă așez laolaltă cu bărbații înșelători, și nu mă întovărășesc cu cei vicleni.

5Urăsc adunarea răufăcătorilor și nu mă așez laolaltă cu cei răi.

6Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne ,

7ca să fac să răsune mulțumirea și să povestesc toate minunile Tale.

8Doamne , eu iubesc Casa în care locuiești și locul unde sălășluiește slava Ta!

9Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoși, nici viața – împreună cu vărsătorii de sânge,

10pe ale căror mâini este nelegiuire și a căror dreaptă este plină de mită.

11Cât despre mine, eu umblu în integritate! Izbăvește-mă și îndură-te de mine!

12Piciorul meu stă pe loc drept. Voi binecuvânta pe Domn ul în adunări!

Copyright information for NTLR