a+ 27:8 Sau: Ție, inima mea, el îți spune: / „ Caută fața Mea! “
b+ 27.10 Sau: deși tatăl meu și mama mea m-au abandonat, / Domnul mă primește.

Psalms 27

Al lui David

1Domnul este lumina și mântuirea mea; de cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele; de cine să-mi fie frică?

2Când se apropie răufăcătorii de mine ca să-mi devoreze carnea, tocmai ei, asupritorii și dușmanii mei, se poticnesc și cad.

3Chiar dacă ar înainta o oștire împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme; chiar dacă s-ar porni război împotriva mea, chiar și atunci aș fi încrezător.

4Un singur lucru cer de la Domnul și-l caut cu stăruință: să locuiesc în Casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să-L caut în Templul Lui,

5căci El mă va tăinui în Coliba Sa în ziua cea rea, mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său și mă va înălța pe o stâncă.

6Deja mi se înalță capul deasupra dușmanilor care mă împresoară; de aceea voi aduce la Cortul Lui jertfe în sunet de trâmbiță, voi cânta și Îl voi lăuda pe Domnul.

7Doamne , ascultă-mi glasul când Te chem, îndură-te de mine și răspunde-mi!

8Inima îmi spune din partea Ta: „Caută fața Mea!“ a  Doamne , fața Ta o caut!

9Nu-Ți ascunde fața de mine, nu îndepărta cu mânie pe robul Tău! Tu ești ajutorul meu! Nu mă da uitării și nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Chiar dacă tatăl meu și mama mea m-ar părăsi, Domnul m-ar primi. b 

11Doamne , învață-mă calea Ta, condu-mă pe cărarea cea netedă, din pricina dușmanilor mei!

12Nu-mi da sufletul pe mâna vrăjmașilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși care suflă numai violență.

13Eu încă mai cred un lucru: că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!

14Nădăjduiește în Domnul! Fii tare și încurajează-ți inima! Nădăjduiește în Domnul!

Copyright information for NTLR