Psalms 28

Al lui David

Doamne , către Tine strig! Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu, ca nu cumva, tăcând față de mine, să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!

Ascultă glasul rugilor mele, atunci când strig către Tine după ajutor, atunci când îmi ridic mâinile spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi, împreună cu răufăcătorii, cu cei ce vorbesc de pace semenului lor, dar în inima lor este numai răutate.

Răsplătește-le după faptele lor, după răutatea lucrărilor lor; după faptele mâinilor lor să le răsplătești! Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!

Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului și la faptele mâinilor Lui, El îi va dărâma și nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul, căci El a ascultat glasul rugilor mele!

Domnul este tăria mea și scutul meu! În El mi se încrede inima, și sunt ajutat. De aceea inima mea chiuie de bucurie și-I aduc mulțumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său! El este fortăreață izbăvitoare pentru unsul Său.

Mântuiește-Ți poporul! Binecuvântează-Ți moștenirea! Păstorește-i și sprijină-i pe vecie!

Copyright information for NTLR