a+ 29:1 Sau: făpturi cerești; sau: îngeri
b+ 29:2 Sau: în splendoarea sfințeniei Sale; sfințenie se poate referi la Domnul Însuși, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoțească (vezi Ps. 110:3 )
c+ 29:6 muntele Hermon
d+ 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte nașterea

Psalms 29

Un psalm al lui David

1Dați Domnului, fii ai lui Dumnezeu a  , dați Domnului slava și puterea!

2Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său! Închinați-vă Domnului cu podoabe sfinte b  !

3Glasul Domnului răsună deasupra apelor. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul; Domnul este deasupra apelor mari.

4Glasul Domnului răsună cu putere, glasul Domnului răsună cu măreție.

5Glasul Domnului doboară cedrii; Domnul doboară cedrii Libanului.

6El face Libanul să sară ca un vițel și Sirionul c  – ca un pui de bivol sălbatic.

7Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.

8Glasul Domnului face să tremure pustia, Domnul face să tremure pustia Kadeș.

9Glasul Domnului apleacă stejarii d  și despoaie pădurile; în Templul Său toți strigă: „Slavă!“

10În timpul potopului Domnul era pe tron; Domnul va trona ca împărat pe vecie.

11Domnul dă tărie poporului Său. Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Copyright information for NTLR