a+ 29:1 Sau: făpturi cerești; sau: îngeri
b+ 29:2 Sau: în splendoarea sfințeniei Sale; sfințenie se poate referi la Domnul Însuși, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoțească (vezi Ps. 110:3 )
c+ 29:6 muntele Hermon
d+ 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte nașterea

Psalms 29

Un psalm al lui David

1Dați Domnului, fii ai lui Dumnezeu a, dați Domnului slava și puterea!

2Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său! Închinați-vă Domnului cu podoabe sfinte b!

3Glasul Domnului răsună deasupra apelor. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul; Domnul este deasupra apelor mari.

4Glasul Domnului răsună cu putere, glasul Domnului răsună cu măreție.

5Glasul Domnului doboară cedrii; Domnul doboară cedrii Libanului.

6El face Libanul să sară ca un vițel și Sirionul c– ca un pui de bivol sălbatic.

7Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.

8Glasul Domnului face să tremure pustia, Domnul face să tremure pustia Kadeș.

9Glasul Domnului apleacă stejarii dși despoaie pădurile; în Templul Său toți strigă: „Slavă!“

10În timpul potopului Domnul era pe tron; Domnul va trona ca împărat pe vecie.

11Domnul dă tărie poporului Său. Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Copyright information for NTLR