a+ 33:7 C u referire la apele adânci

Psalms 33

1Voi, cei drepți, bucurați-vă în Domnul , căci lauda se potrivește celor integri!

2Lăudați-L pe Domnul din liră, cântați-I din harfa cu zece corzi!

3Cântați-I un cântec nou, sunați frumos din corzi și strigați de bucurie!

4Cuvântul Domnului este drept și toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioșia Sa.

5El iubește dreptatea și judecata; îndurarea Domnului umple pământul.

6Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului și toată oștirea lor – prin suflarea gurii Sale.

7El strânge apele mării într-o grămadă, pune adâncurile a  în cămări.

8Să se teamă de Domnul , toți cei de pe pământ! Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!

9Căci El zice și ce zice ia ființă! El poruncește și ce poruncește rămâne în picioare!

10Domnul împiedică hotărârile neamurilor și zădărnicește planurile popoarelor,

11dar hotărârile Domnului rămân pe vecie, și planurile inimii Sale dăinuiesc din generație în generație.

12Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul , poporul pe care Și l-a ales drept moștenire!

13Domnul privește din ceruri, se uită la toți fiii oamenilor.

14Din lăcașul Locuinței Sale, El privește spre toți locuitorii pământului.

15El, Care a întocmit sufletul tuturor, ia aminte la toate faptele acestora.

16Regele nu este izbăvit prin mărimea oștirii lui, nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.

17Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare și toată vlaga lui nu poate izbăvi.

18Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El și asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,

19ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină în viață în mijlocul foametei.

20Sufletele noastre tânjesc după Domnul! El este ajutorul și scutul nostru,

21căci în El se bucură inimile noastre, fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!

22Doamne , fie îndurarea Ta peste noi, pe măsura nădejdii noastre în Tine!

Copyright information for NTLR