a+ 33:7 C u referire la apele adânci

Psalms 33

Voi, cei drepți, bucurați-vă în Domnul , căci lauda se potrivește celor integri!

Lăudați-L pe Domnul din liră, cântați-I din harfa cu zece corzi!

Cântați-I un cântec nou, sunați frumos din corzi și strigați de bucurie!

Cuvântul Domnului este drept și toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioșia Sa.

El iubește dreptatea și judecata; îndurarea Domnului umple pământul.

Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului și toată oștirea lor – prin suflarea gurii Sale.

El strânge apele mării într-o grămadă, pune adâncurile a  în cămări.

Să se teamă de Domnul , toți cei de pe pământ! Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!

Căci El zice și ce zice ia ființă! El poruncește și ce poruncește rămâne în picioare!

10 Domnul împiedică hotărârile neamurilor și zădărnicește planurile popoarelor,

11 dar hotărârile Domnului rămân pe vecie, și planurile inimii Sale dăinuiesc din generație în generație.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul , poporul pe care Și l-a ales drept moștenire!

13 Domnul privește din ceruri, se uită la toți fiii oamenilor.

14 Din lăcașul Locuinței Sale, El privește spre toți locuitorii pământului.

15 El, Care a întocmit sufletul tuturor, ia aminte la toate faptele acestora.

16 Regele nu este izbăvit prin mărimea oștirii lui, nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.

17 Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare și toată vlaga lui nu poate izbăvi.

18 Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El și asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,

19 ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină în viață în mijlocul foametei.

20 Sufletele noastre tânjesc după Domnul! El este ajutorul și scutul nostru,

21 căci în El se bucură inimile noastre, fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!

22 Doamne , fie îndurarea Ta peste noi, pe măsura nădejdii noastre în Tine!

Copyright information for NTLR