a+ 34:5 TM; câteva mss TM, LXX: Priviți spre El și radiați de bucurie
b+ 34:5 TM; LXX, Siriacă: și să nu vi se mai umple fețele de rușine
c+ 34:7 Sau: Își
d+ 34:7 Lit.: el
e+ 34:15 TM; LXX: rugăciunea

Psalms 34

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek și a plecat izgonit de acesta.

Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!

Sufletul meu se laudă în Domnul ; să audă și să se bucure cei smeriți!

Măriți pe Domnul împreună cu mine! Să înălțăm cu toții Numele Lui!

L-am căutat pe Domnul, și El mi-a răspuns; m-a izbăvit din toate temerile mele.

Cei care privesc spre El, se luminează, a iar fețele nu li se umplu de rușine. b 

Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit și l-a scăpat de toate necazurile lui.

Îngerul Domnului își c  așază tabăra împrejurul celor ce se tem de DOMNUL d  și-i salvează.

Gustați și vedeți cât de bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Temeți-vă de Domnul , voi sfinții Lui, căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!

10 Puii de leu duc lipsă și flămânzesc, dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11 Apropiați-vă, fiilor, ascultați-mă, și vă voi învăța frica de Domnul!

12 Cine este omul care dorește viața și vrea să vadă zile bune?

13 Acela să-și păzească limba de rău și buzele – de cuvinte înșelătoare!

14 Să renunțe la rău și să facă binele! Să caute pacea și s-o urmărească!

15 Căci ochii Domnului sunt peste cei drepți, iar urechile Lui iau aminte la strigătul e  lor.

16 Fața Domnului însă este împotriva celor ce săvârșesc răul, ca să le șteargă amintirea de pe pământ.

17 Când cei drepți strigă, Domnul îi aude și-i izbăvește din toate necazurile lor.

18 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și-i izbăvește pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe necazuri are parte cel drept, dar Domnul îl izbăvește din toate.

20 El îi păzește toate oasele și nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21 Răul va aduce moartea celui nelegiuit, iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiți.

22 Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi și nici unul din cei ce-și găsesc refugiul în El nu este pedepsit.

Copyright information for NTLR