a+ 36:1 Sau: Nelegiuirea îi vorbește celui rău / chiar în străfundul inimii lui. / Nu este frică de Dumnezeu / înaintea ochilor lui.
b+ 36:7 Sau: Ta! / La umbra aripilor Tale își caută adăpost / îngeri și oameni, deopotrivă.

Psalms 36

Pentru dirijor. Al lui David, robul DOMNULUI.

O rostire cu privire la nelegiuirea celui rău se află înăuntrul inimii mele: Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui. a 

Căci se măgulește prea mult în ochii săi ca să-și mai găsească păcatul și să-l urască.

Cuvintele gurii lui sunt rele și înșelătoare; a încetat să mai fie înțelept și să facă binele.

Plănuiește răul chiar și în așternutul său, stă pe o cale care nu este bună și nu respinge răul.

Doamne , îndurarea Ta ajunge până la ceruri și credincioșia Ta – până la nori!

Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu și judecata Ta – ca adâncul cel mare! Doamne , Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât și animalelor!

Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale își caută adăpost fiii oamenilor. b 

Ei se satură de belșugul casei Tale și Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale.

Căci la Tine este izvorul vieții și prin lumina Ta vedem lumina.

10 Continuă să-Ți arăți îndurarea față de cei ce Te cunosc, și dreptatea față de cei cu inima dreaptă!

11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru, iar mâna celor răi să nu mă izgonească!

12 Au și căzut făcătorii de rele! Au fost aruncați și nu se mai pot ridica!

Copyright information for NTLR