a+ 37:3 Lit.: paște credincioșia; sau: paște în siguranță (cu sensul de: bucură-te de siguranță )
b+ 37:6 Lit: judecata
c+ 37:11 Lit.: pământul
d+ 37:26 Sau: vor culege binecuvântare
e+ 37:31 Lit.: pașii
f+ 37:36 LXX, Siriacă, Ieronim; TM: Dar a trecut, nu mai este

Psalms 37

Al lui David

Nu te mânia din pricina celor răi și nu-i invidia pe cei ce săvârșesc răul,

căci ei se usucă repede ca iarba și se veștejesc precum verdeața!

Încrede-te în Domnul și fă binele! Locuiește în țară și veghează să umbli în credincioșie a !

Desfătarea ta să fie Domnul și El va împlini cererile inimii tale!

Încredințează-ți calea în mâna Domnului , încrede-te în El, și El va lucra.

El va face să răsară dreptatea ta ca zorii și cauza ta dreaptă b – ca miezul zilei.

Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, nu te mânia din pricina celui ce reușește în umblarea lui, a celui ce-și împlinește planurile lui rele.

Renunță la mânie, părăsește furia! Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!

Fiindcă cei ce fac răul vor fi stârpiți, dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moșteni țara!

10 Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era și nu va mai fi.

11 Cei blânzi însă vor moșteni țara c și se vor bucura de belșug de pace!

12 Cel rău uneltește împotriva celui drept, scrâșnește din dinți împotriva lui.

13 Dar Stăpânul râde de el, căci știe că-i sosește și lui ziua.

14 Cei răi își scot sabia, își încordează arcul, ca să-l doboare pe cel sărman și pe cel nevoiaș, să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.

15 Cu săbiile lor însă își vor străpunge propriile inimi, iar arcurile le vor fi zdrobite.

16 Mai bun este puținul celui drept, decât belșugul multor răi,

17 căci brațele celor răi vor fi frânte, dar Domnul îi sprijină pe cei drepți.

18 Domnul cunoaște zilele celor integri. Moștenirea lor va fi pe vecie.

19 Ei nu sunt făcuți de rușine în vreme rea, iar în zile de foamete vor fi săturați.

20 Cei răi vor pieri însă, iar dușmanii Domnului vor fi ca cele mai frumoase pășuni; vor trece, ca fumul vor trece.

21 Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi; cel drept însă este milos și înapoiază.

22 Cei ce sunt binecuvântați de El vor moșteni țara, dar cei ce sunt blestemați de El vor fi stârpiți.

23 Domnul întărește pașii omului, atunci când Își găsește plăcere în calea lui.

24 Când acesta cade, nu este doborât de tot, căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25 Din tinerețea mea și până la bătrânețe nu am văzut vreun om drept părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.

26 El este milos în fiecare zi și dă cu împrumut, iar urmașii lui vor fi o binecuvântare d .

27 Deci depărtează-te de rău și fă binele! Atunci vei putea locui în țară pentru totdeauna!

28 Domnului Îi place să facă dreptate și nu-Și părăsește credincioșii! Totdeauna ei sunt păziți, dar urmașii celor răi vor fi stârpiți.

29 Cei drepți vor moșteni țara, o vor locui pe vecie.

30 Gura celui drept rostește cuvinte înțelepte, iar limba lui grăiește cu dreptate.

31 El poartă în inimă Legea Dumnezeului său, și astfel picioarele e  nu-i alunecă.

32 Cel rău îl pândește pe cel drept, căutând să-l omoare,

33 însă Domnul nu-l dă pe mâna lui și nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34 Nădăjduiește în Domnul și păzește calea Lui, iar El te va înălța ca să stăpânești țara și vei vedea nimicirea celor răi!

35 L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui, întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în țara lui.

36 Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era; f l-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37 Uită-te la cel cinstit, privește-l pe cel integru, căci omul pașnic are viitor!

38 Răzvrătiții vor fi nimiciți cu toții; viitorul celor răi va fi retezat.

39 Izbăvirea celor drepți vine de la Domnul , Care le este refugiu în vreme de necaz.

40 Domnul îi ajută și îi scapă; îi scapă de cei răi și îi eliberează, pentru că au căutat scăparea la El.

Copyright information for NTLR