a+ 4:2 Sau: Îmi veți batjocori onoarea
b+ 4:2 Sau: iluzii; sau: idoli, în contrast cu Slava, care este Dumnezeu (vezi nota precedentă)
c+ 4:3 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7 ); peste tot în carte

Psalms 4

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.

Răspunde-mi când strig, Dumnezeul dreptății mele! Deși sunt în strâmtorare, Tu mă vei scoate la loc larg! Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Fii ai oamenilor, până când Îmi veți preface slava în rușine a ? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni b ? Sela

Să știți că Domnul l-a pus deoparte pentru Sine pe cel evlavios c ; Domnul aude când strig către El.

Mâniați-vă și nu păcătuiți! Cugetați când stați în pat și tăceți! Sela

Aduceți jertfe potrivite și încredeți-vă în Domnul!

Mulți zic: „Cine ne va arăta ce este bine?“ Doamne , fă să răsară peste noi lumina feței Tale!

Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă decât au ei când le sporește grâul și mustul.

Mă voi culca și voi adormi în pace, căci numai Tu, Doamne , mă faci să locuiesc în siguranță. Sela

Copyright information for NTLR