a+ 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: și de cel sărman
b+ 41:6 Sau: nimicuri

Psalms 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Ferice de cel ce îngrijește de sărac a, căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.

2Domnul îl va păzi, îl va ține în viață, îl va binecuvânta în țară și nu-l va lăsa la bunul plac al dușmanilor lui.

3Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferință, iar patul în care suferea va fi strâns.

4Cât despre mine, eu am zis: „ Doamne , ai milă de mine!“ Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!

5Dușmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând: „Când va muri și-i va pieri numele?“

6Chiar dacă vine vreunul să mă vadă, grăiește fățarnic b, în timp ce inima lui adună dușmănie pe care o împrăștie când iese afară.

7Potrivnicii mei șușotesc cu toții împotriva mea și gândesc ce e mai rău pentru mine.

8„O boală necruțătoare l-a atins! Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“

9Chiar și prietenul apropiat în care m-am încrezut, cel ce mănâncă pâinea mea, și-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10Tu însă, Doamne , ai milă de mine! Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!

11Voi ști că-Ți găsești plăcerea în mine prin aceea că dușmanul meu nu va triumfa asupra mea.

12Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea și mă așezi în prezența Ta pe vecie.

13Binecuvântat să fie Domnul , Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin! Amin!

CARTEA A DOUA

Copyright information for NTLR