a+ 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: și de cel sărman
b+ 41:6 Sau: nimicuri

Psalms 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ferice de cel ce îngrijește de sărac a , căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.

Domnul îl va păzi, îl va ține în viață, îl va binecuvânta în țară și nu-l va lăsa la bunul plac al dușmanilor lui.

Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferință, iar patul în care suferea va fi strâns.

Cât despre mine, eu am zis: „ Doamne , ai milă de mine!“ Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!

Dușmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând: „Când va muri și-i va pieri numele?“

Chiar dacă vine vreunul să mă vadă, grăiește fățarnic b , în timp ce inima lui adună dușmănie pe care o împrăștie când iese afară.

Potrivnicii mei șușotesc cu toții împotriva mea și gândesc ce e mai rău pentru mine.

„O boală necruțătoare l-a atins! Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“

Chiar și prietenul apropiat în care m-am încrezut, cel ce mănâncă pâinea mea, și-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10 Tu însă, Doamne , ai milă de mine! Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!

11 Voi ști că-Ți găsești plăcerea în mine prin aceea că dușmanul meu nu va triumfa asupra mea.

12 Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea și mă așezi în prezența Ta pe vecie.

13 Binecuvântat să fie Domnul , Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin! Amin!

CARTEA A DOUA

Copyright information for NTLR