a+ 43:5 Vezi nota de la Ps. 42:5, 6

Psalms 43

Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina în fața unui neam necredincios! Scapă-mă de omul înșelător și nedrept!

Tu ești Dumnezeu, ești adăpostul meu! De ce mă alungi? De ce trebuie să umblu întristat, asuprit de dușman?

Trimite-Ți lumina și adevărul, ca să mă călăuzească, să mă conducă la muntele Tău cel sfânt și la locuința Ta!

Să ajung la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul nespusei mele bucurii! Te voi lăuda din liră, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

Suflete al meu, de ce te mâhnești, și de ce gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda, pe El, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu a !

Copyright information for NTLR